DEZE BIJEENKOMST IS GEANNULEERD

Programma symposium KIVI NVKI BMTZ: Ehealth, de zorg ontzorgd?

13:45 uur Inloop en koffie

14:15 uur Ir. Guido Zonneveld – Manager MICT / Klinisch fysicus / opleider Klinische Informatica, Jeroen Bosch ziekenhuis - TU/e:
'Zijn wij klaar voor de toekomst?'
De ontwikkelingen op het gebied van Medische Technologie en ICT gaan snel. Zeer snel. De IT infrastructuur moet stabiel en continu beschikbaar zijn, informatie moet meer en meer richting patiënten en ketenpartners worden ontsloten terwijl de privacywetgeving strikter wordt. Een onmogelijke opgave? Bijna wel.
Alleen als er binnen het ziekenhuis goed wordt samengewerkt tussen MT en ICT, tussen gebruikers en MICT en de patiënt betrokken is, kom je een heel eind. Het Jeroen Bosch ziekenhuis deelt hun aanpak en ervaringen.

14:50 uur Sanne van Luenen (MSc) - Scientific manager National eHealth Living Lab (NeLL):
'Het Nationaal eHealth Living Lab onderzoekt, verbindt en werkt samen aan de zorg van morgen'
Het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL) is hét open, onafhankelijke eHealth kennisplatform in Nederland. We doen wetenschappelijk onderzoek naar onder andere de veiligheid, betrouwbaarheid en effectiviteit van eHealth toepassingen. Daarnaast verbinden wij verschillende partijen met elkaar en werken wij samen aan de zorg van morgen.
Een voorbeeld van een NeLL project is The Box van de afdeling cardiologie in het LUMC. The Box krijgen mensen na een hartinfarct mee naar huis en daarmee kunnen ze thuis metingen uitvoeren, zoals de bloeddruk. Ook kunnen ze videobellen met de arts. Zowel patiënten als zorgverleners zijn erg tevreden over The Box en hij is ook kosteneffectief. The Box zal nu verder geïmplementeerd gaan worden.

15:25 uur Pauze met koffie

15:45 uur Jannis Syntychakis (PDEng) - Biomedisch Technoloog \ Klinisch Informaticus, Isala:
'Praktijkgids medische informatie technologie'
De praktijkgids Medische Informatie Technologie is een initiatief van de Koepel Medische Technologie. Daarin wordt beschreven hoe softwareapplicaties, software gestuurde medische systemen maar ook zelfontwikkelde medische software veilig en betrouwbaar kunnen worden geïmplementeerd en toegepast. In deze presentatie zal worden ingezoomd op de toepassing van software/apps in zorgorganisaties/het ziekenhuis. Zowel software die van buitenaf het ziekenhuis binnen komt als software/apps die intern zijn ontwikkeld of in samenwerking tussen zorginstelling en een bedrijf.

16:20 uur Algemene discussie over onderwerp

17:00 uur Afsluiting en borrel