Vrijdag 27 oktober 2017 wordt in het UMC Utrecht de Green Pharmacy Conference 2017 gehouden.

Green Pharmacy is een totaalconcept voor de hele medicijnketen met als doel ecologische en sociale schade te voorkomen. Aanleiding is de milieukringloop van humane en veterinaire geneesmiddelen en multi-resistente bacteriën. Doel van de conferentie is dit concept onder de aandacht te brengen van de gezondheidssector, en innovaties met name aan de top van de medicijnketen te delen en te bevorderen. Daardoor wordt relatief veel aandacht besteed aan groene chemie.