Het bestuur van KIVI Life Science, Health & Medical Technologies is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Beste leden van KIVI afdeling LSHMT,

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!

De medische technologie heeft de laatste veertig jaar de overgang gemaakt van interessant toepassingsgebied tot zelfstandige discipline. Interessante en spannende ontwikkelingen vinden tussen de technische, medische en biologische disciplines plaats. De medische processen worden steeds beter begrepen en ingenieurs laten ze deel uitmaken van oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg. Life Science, Health & Medical Technologies is een echte ingenieursdiscipline waarbij het oplossen van problemen centraal staat.

Door de organisatie van bijeenkomsten, studiedagen en excursies wordt bijgedragen aan de doelstelling 'levenslang leren'. KIVI speelt bovendien een rol in het contact tussen de opleidingen en het werkveld.

Vind je het leuk om hierbij betrokken te worden of om activiteiten te organiseren? Stuur dan even een mail naar het bestuur.

Namens het bestuur van KIVI Life Science, Health & Medical Technologies,

Eras Draaijers, voorzitter