Het algemene adres van de afdeling is: mrbt@kivi.nl

Arnold Groot voorzitter
Arno Koster penningmeester
Aart-Jan de Graaf lid
Gerard Thomas programmacommissaris
Ton Backx commissaris