Doelstelling

Wat wil MRB?

MRB wil een ontmoetingsplaats zijn voor diegenen die als ingenieurs door opleiding, werkkring of belangstelling geïnteresseerd zijn in ontwikkeling en toepassingen op het gebied van de meet-, regel- en besturingstechnologie. MRB wil de kennis en toepassing van dit vakgebied vergroten, het contact tussen meet- en regeltechnici bevorderen, en de mogelijkheden voor de leden om bij te blijven op hun vakgebied vergroten.

Domeinen

Het vakgebied MRB heeft door zijn aard vele relaties met andere vakgebieden. Meten en regelen is in het algemeen geen doel op zichzelf, maar staat ten dienste van het bereiken van een beter resultaat. Behalve kennis op het gebied van de discipline van de MRB is het daarom van belang een goede interactie te hebben met de toepassingsdomeinen. Daarom is het merendeel van de MRB leden zowel binnen als buiten de eigenlijke discipline actief. De belangrijkste sectoren waar men leden van MRB kan aantreffen zijn

  • de procesindustrie in ruime zin
  • de automatiseringsbranche
  • de electrotechnische industrie
  • ingenieurs-, ontwerp- en adviesbureaus
  • de machine- en metaalindustrie
  • research en wetenschap

Wat doet MRB?

MRB organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, variërend van bedrijfsbezoeken, studiedagen en workshops.

Communicatie met de leden

MRB onderzoekt de mogelijkheden voor actieve vormen van communicatie met de leden, zowel vakinhoudelijk als ten aanzien van aankondiging activiteiten.

Organisatie

De Afdeling MRB is ontstaan uit een samenwerkingsverband (SMRBT) tussen de vaksectie van NIRIA en de afdeling van KIVI. Er wordt naar gestreefd dat de genoemde sectoren zo goed mogelijk in de bestuurssamenstelling wordt weerspiegeld. Het bestuur vergadert enige malen per jaar en legt in de jaarvergadering verantwoording af voor het gevoerde beleid.

Samenwerking IFAC en DISC

KIVI MRB verzorgd het landenlidmaatschap van IFAC. Om praktische redenen wordt dit samen met DISC vormgegeven. MRB heeft een samenwerkingsverband met de Dutch Institute of Systems and Control (DISC). Binnen dit samenwerkingsverband zijn de volgende zaken georganiseerd:

De wetenschappelijk directeur van DISC is door KIVI MRB gemachtigd om naar IFAC op te treden als de Nederlandse vertegenwoordiger.
MRB wordt regelmatig van informatie voorzien over internationale ontwikkelingen met betrekking tot IFAC.
De cursussen die door DISC georganiseerd worden, worden met korting aangeboden aan KIVI-leden. Zie hiervoor de cursuspagina op deze website.
De jaarlijkse Benelux Meeting on Systems and Control, die afwisselend in Nederland en België georganiseerd wordt opengesteld voor KIVI-leden.