Afdeling Mijnbouw

Welkom op de site van KIVI-afdeling Mijnbouw

Doelstelling

De Afdeling Mijnbouw van KIVI wil diegenen aanspreken die een affiniteit hebben met de studierichting “Technische Aardwetenschappen” (vroeger geheten “Mijnbouwkunde” en “Mijnbouwkunde en Petroleumwinning”). De afdeling wil de nadruk leggen op de breedte van de studie en laat de diepte over aan vakgroepgerichte onderafdelingen van KIVI.

De Afdeling Mijnbouw tracht zowel de aandacht voor de historie als voor de toekomst van die studierichting levend te houden. Zij doet dit door nauwe samenwerking met de “Stichting Cultureel Erfgoed Aardwetenschappen” en met de “Mijnbouwkundige Vereeniging” na te streven.

Bij de samenstelling van het bestuur van de onderafdeling mijnbouw wordt er dan ook naar gestreefd om een bestuurslid te recruteren uit zowel de voornoemde stichting als uit de voornoemde vereniging.

1912-2012: 100 Jaar zelfstandige opleiding der Mijnbouwkunde en 100 jaar bestaan Mijnbouwgebouw.