18 maart 2014: Jan Pieter Minckeler Symposium 2014, Engineering fot a Sustainable Future

Zeer boeiende dag waarin tien deskundigen ons inzicht gaven in de laatste ontwikkelingen. Vanaf zicht op de toekomst van duurzaamheid vanuit de Shell - scenario’s, langs de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de nieuwste toepassingen voor energieopwekking, materiaalontwikkeling en producttoepassingen om ten slotte recycling onder de loep te nemen. Door de afwisseling van sprekers vanuit de universitaire wereld, onderzoekinstituten en vanuit verschilleden branches van het bedrijfsleven ontstond een levendig beeld van de stand van zaken in de bio based economy. De aankondiging van het symposium geeft hierover aanvullende informatie.

Het symposium werd door de Studievereniging Jan Pieter Minckelers van de faculteit Scheikundige Technologie en Scheikunde georganiseerd in afstemming met Kivi – Regio Zuid. De inhoudelijke relatie met het energieprogramma van Regio Zuid was aanleiding om de afstemming aan te gaan. Door deelneming in de commissie van aanbeveling werd het mogelijk de leden van Regio Zuid en samenwerkende vak afdelingen tijdig via het jaarprogramma en de Regio Zuid pagina van de KIVI website attent te maken op het symposium en de weg naar inschrijving eveneens via de eigen website mogelijk te maken en gelijktijdig andere symposiumdeelnemers op het programma van KIVI te attenderen. Meer over het KIVI Energieprogramma Regio Zuid vindt u bij het programma overzicht.

Tijdens het symposium werd aan studenten gelegenheid geboden hun werk te tonen en toe te lichten in een poster galerij. De posters werden beoordeeld door een jury van deskundige specialisten, die daarbij ook een winnaar aanwezen voor het meest innovatieve, best onderbouwde onderzoek. Om te accentueren dat KIVI groot belang hecht aan de innovatie die in de chemie zich voltrekt heeft Regio Zuid voor de winnaar een prijs ter beschikking gesteld. Als beste prestatie werd uitgeroepen de poster met het onderwerp ‘Solid Acid Catalyzed Acetoxylation of Lactic Acid as a Novel Route to Acrylic Acid’ van de studenten aan de Universiteit van Amsterdam, Rolf Beerthuis, N. Raveendran Shiju en Gadi Rothenberg. Rolf Beerthuis nam de KIVI prijs in ontvangst uit handen van Professor Emiel Hensen (zie foto).