Vijf grote interdisciplinaire consortia versterken kennis en innovatie in Nederland

 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert vanuit het Crossover-programma in totaal 39 miljoen euro in vijf grote, interdisciplinaire onderzoeksconsortia. Dit allemaal om vooruitgang te boeken binnen de grote maatschappelijke en economische uitdagingen op de terreinen van leefstijl van ouderen, neurotechnologie, productiesystemen voor de landbouw, energieopslag en verduurzaming.
In totaal ontving NWO achttien aanmeldingen, waarvan er uiteindelijk tien met een uitgewerkt voorstel werden beoordeeld. Binnen de consortia slaan wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines de handen ineen met publieke en private partners. Ze richten zich naast het onderzoek sterk op het bevorderen van samenwerking tussen uiteenlopende vakgebieden en koppeling met toepassingsgericht onderzoek. De resultaten vinden hun weg bijvoorbeeld naar living labs, proeftuinen, centres of expertise of smart data factories.

De gehonoreerde projecten zijn:

• MOCIA: Maintaining Optimal Cognitive function in Ageing – a personalised lifestyle prevention approach
• INTENSE: Innovative NeuroTechNology for Society
• RELEASE: Reversible Large-scale Engergy Storage
• SYNERGIA: System change for New Ecology-based and Resource efficient Growth with high tech in Agriculture
• NEON: New Energy and Mobility Outlook for the Netherlands

BRON: http://npt.pmg.nl/nl/dossier/EPTbe1904S25_00