Bijeenkomst: Het Nieuwe Werken op 3 maart 2011

Het werd een interessante, interactieve  en informele bijeenkomst waarin ideeën en meningen over deze manier van werken werden bediscussieerd en belicht.

De bijeenkomst vond plaats bij Arcadis in Amersfoort waar het gebouw op verschillende plekken is aangepast voor Het Nieuwe Werken. Na een introductie van Loeke Richter kon bekeken worden hoe Arcadis invulling had gegeven aan telefooncabines, concentratieplekken, vergader- en overlegplekken.

 Lidewij de Haas, divisiedirecteur bij Arcadis, vertelde op inspirerende wijze over haar ervaringen met het nieuwe werken en de wijze waarop zij dit invult als leidinggevende. Naast individuele vrijheid en flexibiliteit is het als leidinggevende van belang dat je vertrouwt op de professionaliteit van je medewerkers en stuurt op resultaat. De projectmatige wijze van werken zoals ze die bij Arcadis hanteren past hierbij, het maakt resultaat meetbaar en zichtbaar. Videoconferencing en vaste overlegtijdstippen zorgen voor het nodige regelmatige contact en overleg. Lidewij is absoluut voorstander van deze wijze van werken: het geeft mensen verantwoording en dat stimuleert!

In een aantal korte sessies werd, aan de hand van een aantal prikkelende stellingen en vraagstellingen, de definitie van Het Nieuwe Werken met de voordelen en nadelen ervan, scherp gesteld.

Opvallend was dat de balans werk/privé zowel als winst en ook als risico werd gezien. Immers je kunt kiezen om te werken op de voor jouw meest effectieve wijze en bijv. file rijden vermijden. Echter de heldere grens tussen privé en werk verdwijnt ook, thuis wordt immers ook werkplek.

Als belangrijke voorwaarden en uitgangspunten voor de state of mind voor Het Nieuwe Werken werden genoemd: verantwoording nemen maar ook geven, elkaar aanspreken en ook aangesproken worden; vertrouwen geven en vertrouwen krijgen.

De bijeenkomst werd besloten met flink wat napraten onder het genot van een gezellige maaltijd.

Met dank aan Arcadis voor de ontvangst, Lidewij de Haas, Sylvia Raben en Loeke Richter voor hun inzet en bijdrages!

http://afdelingen.kiviniria.net/media-afdelingen/DOM100001213/2011/Nieuwe_werken_maart_2011/Het_nieuwe_werken_maart_2011.JPG http://afdelingen.kiviniria.net/media-afdelingen/DOM100001213/2011/Nieuwe_werken_maart_2011/Nieuwe_werken_2_maart_2011.JPG