Waarom verlaten technisch opgeleide vrouwen de techniek? Verslag van een oriënterend onderzoek door Windesheim.

Samenvatting

Technisch opgeleide vrouwen verlaten de techniek vaker dan technisch opgeleide mannen. Hoe komt dat, en hoe kan dat voorkomen worden? Het lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim is een project gestart om deze vragen te beantwoorden. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het beperken van personeelstekorten in de technische sector en tevens meer technische bedrijven de kans te geven te profiteren van de meerwaarde van diversiteit: betere bedrijfsresultaten, meer flexibiliteit, creativiteit en innovatiekracht, meer klantgerichtheid en klanttevredenheid en een grotere aantrekkingskracht op toptalent. In dit rapport doen we verslag van een eerste oriënterend onderzoek.

Wat zijn de redenen dat vrouwen die aanvankelijk weg waren van de techniek en een technische studie hebben afgerond, toch weg gaan uit de techniek, waarom gaan of blijven ze er niet werken?

Het vooronderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek naar wat al bekend is over ons onderzoeksthema en een beperkt aantal oriënterende gesprekken met technisch opgeleide vrouwen over hun loopbaankeuzes en met verantwoordelijken voor HR-beleid in technische bedrijven over hun ervaring met vrouwen in technische functies. Op basis hiervan schetsen we een eerste overzicht van factoren die mogelijk invloed hebben op de keus van vrouwen voor een loopbaan binnen dan wel buiten de techniek.

Onderzoek

Je vind het verslag van het onderzoek hier.