Algemene Ledenvergadering 2022 – KIVI Offshore Techniek (OT)

Agenda

1. Welkom en opening

2. Notulen van de 54ste ALV, d.d. 27 mei 2022

3. Jaarverslag over 2021 van de Secretaris

4. Jaarverslag over 2021 van de Penningmeester
    - Jaarrekening 2021

5. Begroting voor 2022

6. Bestuurswisselingen
Aan de beurt van aftreden zijn: Bertus Bernhard, Martijn Meijer en Hugo Romer. Zij stellen zich beschikbaar voor een tweede termijn van drie jaar.
Het bestuur vraagt de OT-leden Dimitris Kaltsas te benoemen als bestuurslid voor een eerste termijn van drie jaar.
Mochten er andere kandidaten zijn, dan zijn deze welkom samen met 10 handtekeningen van OT-leden.

7. Programma 2022-2023

8. Rondvraag

9. Sluiting