Thema: ‘Human Factors’, inclusief site visit van project nieuwe controle kamer en safety center

Dit is een bezoek aan de BP Raffinaderij met als Thema Human Factors. Tijdens deze middag worden zowel de nieuwe centrale controle kamer als het safety center van de raffinaderij bezocht. Daarnaast worden een aantal presentaties gegeven over hoe op een praktische manier aandacht wordt besteed aan human factors om zowel proces als persoonlijke veiligheidsprestaties te waarborgen. Er zal worden ingegaan op hoe rekening te houden met “human factors” in de ontwerpfase van een nieuwe controlekamer en hoe de gebruikers hierbij zijn betrokken worden tijdens een bezoek aan de project locatie. Hoe aandacht wordt besteed aan human factors in veiligheidstrainingen voor personeel en aannemers wordt tijdens het bezoek aan het veiligheidscentrum toegelicht.

Sprekers:

- Binnert Prins, vice president Safety & Operational Risk BP Downstream Europa en Zuid Afrika

- Nol van de Voren, HSSE team leader en champion voor Human Factors

- Peter Wattel, senior project manager

Programma:

13.15 – 13.30 uur   Inloop

13.30 – 14.30 uur   Introductie BP + human factors

14.30 -  16.00 uur  Rondleidingen aan NCCR en Safety Center (25+13+12)

16.00 - 16.45 uur  Afsluiting

Opmerkingen:

Bij opgave ID kaart-, rijbewijs- of paspoortnummer doorgeven. 

Er zijn geen PBM’s nodig voor de locaties die worden bezocht. Gebruik van foto apparatuur en mobiele telefoons bij de sitebezoeken is niet toegestaan.