De toekomst van onze duurzame energievoorziening bovengronds rust voor een deel op de waarde en kennis van onze Nederlandse ondergrond. Met de kennis van Energie Beheer Nederland (EBN) over de ondergrond wordt verkend hoe we als Nederland zo doordacht en duurzaam mogelijk gebruik kunnen maken van warmtereservoirs. Aardwarmte wordt in Nederland al succesvol toegepast in zo’n 20 glastuinbouwprojecten. Uitbreiding van deze toepassing naar de gebouwde omgeving en de lichte industrie wordt momenteel onderzocht. EBN is erop gericht de kennis over aardwarmte te verdiepen en waar mogelijk processen te versnellen.

Neem bijvoorbeeld het Masterplan Aardwarmte in Nederland. Dat ontwikkelt EBN samen met partners en wordt er nu gekeken naar welke concrete stappen er de komende tijd genomen moeten worden in Nederland. Ook voert EBN het SCAN programma uit waarbij ze de gebieden met weinig ondergrond data (maar wel veel warmtevraag) in kaart brengen. Ook verkent EBN als investeerder en kennisinstituut de mogelijkheden voor Ultra Diepe Geothermie en de portfolio ontwikkeling van Diepe Geothermie.
EBN voert al deze activiteiten uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tijdens deze lezing krijg je een kijkje in de laatste ontwikkelingen en grootste uitdagingen voor Nederland op het gebied van aardwarmte en hoe EBN hierin een rol speelt.

Over de spreker:

Eveline Rosendaal is Programma manager Geo Energie bij Energie Beheer Nederland (EBN). Binnen dit programma wordt onderzocht hoe aardwarmte als duurzame energiebron op een veilige en economisch verantwoorde wijze kan bijdragen aan de energietransitie en hoe EBN hieraan kan bijdragen. Via de Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG), de Green Deal Brabant en het SCAN project (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) brengt EBN haar kennis van de ondergrond en ondernemen in de ondergrond in om deze projecten te versterken. Eveline is sinds 2012 werkzaam bij EBN. Daarvoor werkte zij bij Petro-Canada en Dana als petroleum geoloog, seismic interpreter en reservoir geophysicus. Zij is in 1998 afgestudeerd als geoloog aan de Universiteit Utrecht.