Het algemene e-mailadres van de afdeling is: ht@kivi.nl.

Notulen van de bestuursvergaderingen van Hydrocarbon Technologies & Energy Transition kunt u op verzoek opvragen bij de secretaris via het bovenstaande emailadres.

Paulien Beek secretaris
Alexander Boekhorst lid
Binnert Prins lid
Jan Dirk Jansen lid
Mark Bello voorzitter / penningmeester
Renee Stoeller lid

Adviseur

Het bestuur wordt geadviseerd door een afvaardiging van een tweetal studieverenigingen, te weten:

- Het Technologisch Gezelschap

- De Mijnbouwkundige Vereeniging