Het algemene e-mailadres van de afdeling is: og@kivi.nl

Notulen van de bestuursvergaderingen van Olie- en Gastechnologie kunt u op verzoek opvragen bij de secretaris via het bovenstaande emailadres.

Daan Velter voorzitter
Guy de Kort penningmeester
Binnert Prins lid
Jan Dirk Jansen lid
Jeroen Groot Wassink lid
Maurice van Erp Secretaris
Raymond Godderij lid

Adviseur

Het bestuur wordt geadviseerd door een oud-bestuurslid, te weten:
- Nol Herfkens