Enquête activiteiten O&G

Geacht lid van KIVI Olie-en Gastechnologie,

Met veel plezier organiseert uw bestuur voor u de activiteiten van onze afdeling.

Wij streven naar een aantal van 7-8 lezingen per jaar, aangevuld met een excursie naar een bedrijf. De lezingen vinden altijd plaats in het KIVI gebouw in Den Haag en worden voorafgegaan door koffie en afgesloten met een borrel.

Daarnaast onderneemt uw bestuur activiteiten om de Olie-en Gassector te onderzoeken en te promoten. Zo produceerden wij in 2015 een enquête/rapport over de “ingenieursvraag en aanbod in de Nederlandse olie-en gasindustrie” en verspreiden de resultaten in een KIVI workshop en bij andere symposia.

Bij het lezingenaanbod streven wij naar een mix van technologieonderwerpen (LNG, GTL, biofuels, raffinage, enhanced recovery, aardbevingen) in de upstream en downstream. Daarnaast zijn er O&G gerelateerde geopolitieke onderwerpen, zoals energy outlook en scenario, Clingendael lezingen over opkomende gebieden, energietransitie.

Tevens communiceren wij naar u de activiteiten van collega afdelingen Offshoretechniek en Mijnbouw wanneer interessant voor U.

Graag willen wij uw mening peilen over onze activiteiten. Uw reactie wordt op prijs gesteld.

Bij een van de komende presentaties zullen wij een samenvatting geven van de resultaten en met u overleggen waar wij ons kunnen verbeteren.

Met vriendelijke groet,

ir. Nol Herfkens
Voorzitter KIVI Olie-en Gastechnologie