In Juli 2017 is in Istanbul het World Petroleum Congres gehouden. Henk Vasmel heeft aan dit congres deelgenomen en is zo vriendelijk geweest de highlights voor ons vast te leggen.

Het World Petroleum Congres verwelkomt de leiders van onze Olie- en Gasindustrie en geeft een helder inzicht in de richting en ontwikkelingen in onze bedrijfstak.
Graag delen wij zijn verslag met U via dit nieuwsbericht.

Met dank aan Henk Vasmel en met vriendelijke groet,

Nol Herfkens
Voorzitter KIVI Olie-en Gastechnologie