Activiteiten van andere verenigingen

NAP: Stichting Nederlandse Apparaten en Procesindustrie

NAP is het Nederlandse platform van de totale keten van bedrijven en instituten met activiteiten op het gebied van het realiseren, opereren en optimaliseren van installaties voor de procesindustrie. Op 12 september heeft NAP haar "Code of Conduct Procesveiligheid" gepersenteerd ter bevordering van de procesveiligheid in de Nederlandse procesindustrie. Deze Code of Conduct is op verzoek van het NAP bestuur en programmaraad, door het NAP Production Assets team ontwikkeld.
Als competentienetwerk wil NAP graag actief meedenken en een voorzet geven om Asset Integrity en Process Safety net zo hoog op de agenda te krijgen als persoonlijke veiligheid.

Waarom deze Code of Conduct Procesveiligheid?

Naar aanleiding van diverse zware incidenten in Nederland waarbij de technische integriteit en procesveiligheid van proces- en opslaginstallaties in het geding was, heeft NAP, mede op verzoek van DCMR, dit thema op de agenda gezet, om na te denken hoe wij als procesindustrieketen een bijdrage kunnen leveren aan het veilig en vitaal houden van onze Production Assets.
Het maatschappelijk profiel van de Nederlandse procesindustrie wordt immers in grote mate bepaald door de risicobeheersing die de bedrijfstak zich oplegt, samen met haar industriële partners en overheidsinstanties. Het is daarmee zeer belangrijk dat alle betrokkenen, in technische en niet-technische rollen, zich bewust zijn van hun persoonlijk zorgplicht naar de samenleving toe.
Met dit oogmerk heeft de Stichting NAP een gedragscode opgesteld die op vrijwillige basis en op persoonlijke titel ondertekend kan worden. De Stichting NAP moedigt een ieder die betrokken is bij de Nederlandse procesindustrie aan om deze gedragscode na te leven.

Waarom refereert KIVI Hydrocarbon Technologies & Energy Transition hieraan?

In de NAP Code of Conduct Procesveiligheid (Click here for the English version) staan persoonlijke verantwoordelijkheden en gewenst ethisch gedrag, ten aanzien van procesveiligheid en technische integriteit van procesinstallaties, uitgeschreven voor de verschillende rollen/functies. Het kan voor u, werkzaam in de Olie- en Gasindustrie, erg nuttig zijn om hiervan kennis te nemen en te overwegen deze Code of Conduct op persoonlijke titel te ondertekenen. Ook moedigen wij u aan om deze Code of Conduct met uw collega’s, leidinggevenden en zakenrelaties te bespreken en hen ook te verzoeken om deze Code of Conduct te tekenen.

Voor meer informatie, vragen en suggesties kunt u terecht bij Bureau NAP (info@napnetwerk.nl, 033-2473460).

Verwante KIVI afdelingen

Verwante verenigingen