De deelnemers werden in vier groepen van acht rondgeleid over de locatie, waarbij met name de faciliteiten van Car Refinishes (autoreparatielakken) werden bezocht. AkzoNobel heeft slechts een kleine business in de OEM coatings, maar heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van autoreparatielakken. Omdat de kleur van gebruikte auto’s door lakveroudering en verkleuring altijd afwijkt van die van nieuwe auto’s, moet voor elke reparatie een aparte kleurreceptuur vastgesteld worden. Dit gebeurt door 'trial and error', waarbij er per geval ca. 10 mengmonsters nodig zijn om tot de juiste receptuur te komen. Dit receptuuronderzoek gebeurt door 2 laboratoria in Mexico en India, die de gewenste recepturen binnen zeer korte tijd kunnen vaststellen en vervolgens doormailen aan reparateurs over de hele wereld. “Wij verkopen geen verf, maar we verkopen kleur” grapt onze rondleider.

Ontwikkelingen in aerospace coatings (Michela Fusco)
Fusco liet zien hoe de ontwikkelingen in wetgeving en klantenwensen de drivers zijn voor ontwikkelingen van nieuwe aerospace coatings. Als belangrijke recente R&D noemde ze:
- het ontwikkelen van chroomvrije coatings, oa op basis van Magnesium, wat veel minder giftig is
- het ontwikkelen van coatings die leiden tot een lager brandstofverbruik door gewichtsvermindering en reductie van turbulente luchtstromingen.
De introductie van nieuwe vindingen in de vliegtuigindustrie verloopt niet zo snel omdat deze – hoe gek het ook klinkt – erg conservatief is: voordat een nieuwe vinding goedgekeurd wordt moet deze langdurig en overtuigend zijn veilige toepassing hebben bewezen.

“Every color is green”, duurzaamheid in de totale waardeketen van powdercoatings (Maria Gorycka)
Gorycka presenteerde een aantal duurzaamheidsaspecten van powder coatings. Deze zijn oplosmiddelvrij en genereren dus geen VOC emissies. Powder coatings zijn ook vrij van giftige pigmenten op basis van chroom en lood en dank zij een aantal speciale applicatietechnieken is er nauwelijks materiaalverlies bij het opbrengen. Powder coatings zijn voor zeer veel produkten toepasbaar. Als voorbeelden werden genoemd: raamkozijnen, meubels, auto’s en wasmachines. Als belangrijke recente R&D noemde ze het aanbrengen van 2 coatingslagen zonder tussentijds uitharden (curen). Hiermee wordt een enorme energiebersparing gerealiseerd. Voor diverse toepassingen zijn eco-efficiency analyses uitgevoerd, waarmee objectief vastgesteld wordt welk coatingssyseem het meest kosten- en milieuefficiënt is. Op dit moment heeft 35 % van de powdercoatingsomzet het zgn. ecopremium label (AN norm is 30 % in 2015).

Conclusie:
Een geslaagde bijeenkomst waarbij de deelnemers een goed inzicht konden verwerven in de duurzaamheidsaspecten die bij diverse soorten coatings een rol spelen en de R&D inspanningen die geleverd worden om de coatings steeds verder te verbeteren.

Het was jammer dat de presentaties over de coatingsproducten zich beperkten tot aerospace en powdercoatings. Een additionele presentatie over marine & protective coatings zou voor deze groep deelnemers zeer interessant geweest zijn. Iets voor een volgende keer?