Op dit moment wordt ongeveer 10 procent van het elektriciteitsgebruik duurzaam opgewekt. Als alles mee zit wordt dit de komende 20 jaar 50 procent. Het vervoer in Nederland zal over 20 jaar elektrisch zijn. Om schoon waterstofgas te maken is ook elektriciteit nodig. Dit betekent een verdubbeling van de behoefte. Tegelijkertijd is het de bedoeling de bebouwde omgeving van het gas af te halen. Dit vereist nogmaals een verdubbeling van het aantal elektriciteitsopwekkers, gedurende ruim 6 maanden in het jaar. Ook zal het vliegverkeer sterk toenemen en gaat men in de toekomst kerosine maken met behulp van elektriciteit. Door dit alles krijgen we in het jaar 2050 een elektriciteitsbehoefte die 5 à 6 maal groter is dan het huidige verbruik. Daarom zullen er elektriciteitscentrales nodig blijven. Kernenergie biedt dan een oplossing. Ronald Schram gaat in op de rol die kernenergie in de elektriciteitsmix kan vervullen.

www.nrg.eu

Locatie: Groote Sociëteit Arnhem, Jansbuitensingel 28, 6811 AE Arnhem

Spreker: Ronald Schram, Director Strategic Alliances NRG