Omschrijving

ZONDER INGENIEURS GEEN PATENTEN!

Octrooien (patenten) dienen als stimulans voor uitvinders om hun uitvinding wereldkundig te maken. Daarbij zijn uitvinders soms geniale eenlingen, maar vaker werken zij in of met de industrie. Voor bedrijven zijn octrooien een van de gereedschappen om zakelijk succes te boeken. Daarbij is het van belang om door te hebben wat het bedrijf wel (en niet) met hun octrooien kan. Wat vragen ze wel aan en wat niet? Soms leveren de kleinste uitvindingen de grootste successen op, en komt de mooiste uitvinding nooit op de markt. En hoe ga je om met octrooien van anderen? Hajo Kraak is uw enthousiaste gids over de glibberige paden en langs de mooie uitzichten van het octrooirecht. Het lijkt soms een speelveld van juristen, maar het mooie van octrooien is: zonder ingenieurs zou het niet bestaan!

Spreker(s)

Hajo Kraak MSc

Locatie

Groote Sociëteit Arnhem

Jansbuitensingel 28, 6811 AE Arnhem

Organisator

Regio Gelderland

Naam en contactgegevens voor informatie

Albert ten Kate

atenkate@upcmail.nl

VO

Aanmelden via

Niet nodig