Het was dan ook een zeer actueel onderwerp, want zonder energie opslag is de transitie van fossiele- naar duurzame energie niet mogelijk.

Tijdens dit seminar hebben we ons bewust beperkt tot de opslag van elektrische energie. We hadden Guus Pemen van TU Eindhoven gevraagd om als dagvoorzitter op te treden. Na een korte inleiding gaf hij het woord aan Jillis Raadschelders van DNV-GL. Raadschelders gaf aan dat de opslagcapaciteit en de opslagduur van cruciaal belang zijn. Bij opslag op lange termijn is “power to gas” een bruikbare oplossing. Nieuw type batterijen werd onder de aandacht gebracht Wiebrand Kout van Elestor en Emil Goosen van Aqua Battery. Elestor maakt een Waterstof Bromide batterij. Deze wordt op dit moment al toegepast bij de opslag van energie bij het gebouw van Witteveen + Bos in Deventer. De batterij van Aqua Battery werkt met hele onschuldige media, namelijk zoet en zout water. Het leven van de netbeheerder is er niet makkelijker op geworden, er worden allerlei zaken op het net aangesloten die de kwaliteit van het net beïnvloeden. Sjef Cobben van Alliander noemde met name warmtepompen, elektrische auto’s en decentrale opwekkers zoals zonnepanelen en micro WKK’s. Een en ander kan leiden tot spanningsfluctuaties en hogere harmonische in het net. Mascha Smit van de HAN ging in op de Technology Roadmap voor Hydrogen and Fuel cells. Zij was het eens met Raadschelders dat Waterstof de enige mogelijkheid is om energie maanden op te slaan. Na de presentaties hebben we onder leiding van Pemen gediscussieerd aan de hand van een aantal stellingen.

De presentaties zijn weergegeven op onze website bij “Verslagen”

Namens KIVI regio Gelderland, Gerard Thomas