Op 10 oktober 2019 had KIVI regio Gelderland een bezoek georganiseerd aan de Luchtmachtbasis in Nieuw Milligen.

Jonge Ingenieurs op bezoek bij de luchtmachtbasis AOCS in Nieuw Milligen

Op 10 oktober 2019 had KIVI regio Gelderland een bezoek georganiseerd aan de Luchtmachtbasis in Nieuw Milligen. Op verzoek van de Luchtmacht waren alleen studenten en young proffessionals uitgenodigd. Op deze Luchtmachtbasis is het Air Operation Control Station (AOCS) gehuisvest. Na uitleg over de taken van de Luchtmacht en de verschillende Squadrons werden we in twee groepen gesplitst en reden we met de bus over het terrein. Onze eerste stop was het radarstation. Met behulp van deze radar zijn vliegtuigen tot in Noord Frankrijk waar te nemen, het bereik van de radar bedraagt namelijk 450 km. Ook wordt de vlieghoogte “gemeten”. Onze tweede stop was het opleidingscentrum School of Air Control. Daar worden de radar- en torenverkeersleiders opgeleid. Een torenverkeersleider heeft altijd zicht op het vliegveld. Een voorbeeld is het gebruik van de Polderbaan op Schiphol. Als deze baan nodig is gaat er een ploeg naar een speciale toren bij deze baan, want deze baan is niet te zien vanuit de hoofdtoren. Wat bijzonder interessant was, was de toren van het opleidingscentrum. Met behulp van een speciaal simulatie systeem worden de verschillende situaties in de toren nagebootst. Ook was het mogelijk om mee te vliegen in een van de toestellen. Tijdens de demonstratie was dat een F16. Ook leert de torenverkeersleider omgaat met noodsituaties, zoals uitval van motoren.

De derde stop was een bezoek aan de OPS-room van de Luchtgevechtsleiding. Hier wordt het Luchtruim in de gaten gehouden. Elk toestel heeft een transponder. Hiermee kan worden uitgelezen om welk toestel het gaat. Bij de categorie Chessna’s wordt wel eens vergeten om de transponder aan te zetten. Ze zijn echter wel zichtbaar op de radar. De luchtgevechtsleiding besluit in zo’n geval dat er gekeken moet worden wat er aan de hand is. Daartoe staan er afwisselend op de Luchtmachtbases Leeuwarden of Volkel twee F16’s klaar. De piloten en het benodigde onderhoudspersoneel zijn continu aanwezig. Ze stijgen op en in een paar minuten weten ze waarom het gaat. Op het moment dat de situatie bekend is en er aanvullende acties nodig zijn, beslist de vlieger hier niet zelf. Op het moment dat de F-16’s de lucht in gaan, wordt op dat moment een aantal key-functionarissen bij elkaar geroepen. Waaronder b.v. de Minister van Justitie.  Als de AWACS boven het gebied vliegt krijgt het Luchtgevechtsleiding de informatie van dit toestel door. Ook wordt gebruik gemaakt van data-informatie van de andere naburige Luchtgevechtsleidinginstanties.

Na het eind van de middag namen we afscheid en gingen we met de auto of met de bus weer naar huis. Het was een zeer leerzaam bezoek.

Meer informatie over AOCS:

www.defensie.nl/organisatie/luchtmacht/vliegbases-en-luchtmachtonderdelen/aocs-nm