Schaliegas in Nederland. Wat weten we?

Omschrijving

Waarom een presentatie over Schaliegas in Nederland?

Nederland is een gasland, in 1949 werd het eerste gasveld in Nederland bij Coevorden gevonden en in 1959 het Slochteren gasveld.

Aanvankelijk 450 BCM, maar de laatste schatting is 2800 BCM waarvan ongeveer nog 1300 BCM over is. In 1974 werd het kleine velden beleid ingevoerd waardoor het aantrekkelijk werd om kleine te zoeken en te produceren.

De regering garandeert afname van het geproduceerde gas, om het Slochteren gasveld te sparen, onder een gunstig fiscaal klimaat.

Nederland heeft veel expertise en ervaring m.b.t. de gasproduktie, er zijn + 4000 putten geboord, 99% van de Nederlandse huishoudens hebben een gasaansluiting.

Maar zoals we zullen zien beginnen de voorraden te slinken en zal de productie uit het Slochteren veld verminderen, en daarom zullen we onze energievoorziening moeten bekijken om deze nog jarenlang veilig te stellen.

Buiten de mogelijkheden die alternatieve bronnen zoals zonne-energie en windenergie bieden is er ook Schaliegas in Nederland om nog langer van aardgas te kunnen genieten.

De mogelijkheden die het aandeel van hernieuwbare energie bieden zijn momenteel 4-4.5% en dat zal oplopen,
volgens het energie akkoord tot 14% in 2020 en tot 16% in 2023. Zelfs als dit zal lukken blijft er nog 84% energie nodig uit fossiele brandstof. En als het blijkt dat we Schaliegas op een veilige en economische en technisch verantwoorde manier kunnen winnen is dit zeker het overwegen waard.

Chris Wijsman gaat in deze presentatie in op vraag en aanbod van energie in Nederland de techniek van Schaliegasboringen en de conclusies van het rapport van Witteveen en Bos.

De stand van zaken 2012 over Schaliegas in Nederland wordt uit de doeken worden gedaan door Chris Wijsman.

Deze voordracht zal een deel van de sluier op heffen en begint om 20:00 u.

Spreker(s)

Chris Wijsman werkte als Geofysicus bij Shell E&P en werkt momenteel bij IRO Industriële Raad voor Onderzoek) en Nogepa als coördinator onderwijs.

Locatie

Prinsessegracht 23 Den Haag

Grote zaal KIVI gebouw

Organisator

Regio Leiden

Naam en contactgegevens voor informatie

Chris Wijsman 06 14 06 02 99 of Paul van Moerkerken 06 11 28 72 26

c_j_wijsman@hotmail.com

Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie As

Nieuws brief ENSOC ‘Nieuw onderzoek naar schaliega

IRO Industriële Raad voor Onderzoek

De uiterste inschrijfdatum is 01-07-2015