Turboverkeersplein Nuth A76 en de Buitenring Parkstad

Doelstelling van de Buitenring Parkstad Limburg

De Buitenring Parkstad Limburg heeft een duidelijk doel: zorgen dat de bereikbaarheid van en binnen de regio Parkstad sterk verbetert. De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden ontlast. Dat is goed voor de leefbaarheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid in het gebied.
https://www.buitenring.nl/het-project/

Deelproject Turboverkeersplein bij Nuth

De aansluiting van de A76 op de Buitenring in Nuth is een belangrijke aansluiting. Deze aansluiting zorgt ervoor dat het verkeer van buiten Parkstad vanaf de snelweg de andere Parkstadgemeenten snel en gemakkelijk kan bereiken. Deze aansluiting wordt als het ware ‘de poort naar Parkstad’. Als aansluitingsvorm is hier voor een turboverkeersplein gekozen. Het verkeer naar Heerlen rijdt verder over de A76 onder het turboverkeersplein door. Het verkeer dat een andere richting op wilt, kiest een rijstrook naar het zes meter boven de A76 gelegen turboverkeersplein.  Voor en op de rotonde zorgen wij voor goede en tijdige bewegwijzering. Op en voorafgaand aan de rotonde zorgen verkeerslichten voor een snelle doorstroom van het verkeer.

Bezoek aan het Turboverkeersplein Nuth

De aanleg van het Turboverkeerplein bij Nuth nadert zijn voltooiing en vormt het laatste deel van het meerjarige project van de Buitenring Parkstad. Op deze avond zullen KIVI leden een bezoek kunnen brengen aan de bouwplaats van dit Turboverkeersplein. De heer Marco Luijten, Projectmanager en de heer Mat Snijders, Omgevingsmanager zijn aanwezig om nadere toelichting te geven op het project en om vragen te beantwoorden. Denkt u aan geschikte schoenen voor het betreden van de bouwplaats.

Parkeren
Op 15 mei 2019 kan er geparkeerd worden op de volgende plaatsen:
• Veiligheidscentrum, Industriestraat 6 , 6361 HD in Nuth;
• Firma Henssen Redding, Nutherweg 60 6365 ER, Schinnen
Er zijn die avond verkeersregelaars aanwezig om de weg te wijzen.

Verzamelpunt om 19.00 is: ingang bouwterrein in buurt van Katoen Natie , vraag  de verkeersregelaars. Aanwezig van KIVI RLZ: Leo Derks en Dieudonnee Cobben.      

Het maximum aantal deelnemers aan deze KIVI rondleiding is 20 personen en wordt daarom alleen opengesteld voor KIVI leden.

Programma
19:00   -  20:30  uur  Bezoek aan en toelichting over het turboverkeersplein A76 Nuth

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 13 mei 2019

Voor meer informatie: Secretariaat KIVI Limburg-Zuid, e-mail: limburgzuid@kivi.nl
 
Zie ook: Website van het Project Buitenring Parkstad Limburg https://www.buitenring.nl/