Gezocht: Nieuw bestuurslid KIVI Regio Limburg Zuid

Profiel bestuurslid Regio Limburg Zuid

De Regio Limburg Zuid brengt ingenieurs op een multidisciplinaire maatschappelijke basis met elkaar in contact. De Regio bestrijkt geografisch het gebied: Parkstad, het Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. In de regio zijn ongeveer 450 KIVI leden woonachtig.

Wij werken nauw samen met de KIVI regio Maastricht en we maken deel uit van de stichting DIK (Drielanden ingenieurs Kontakten) een samenwerkingsverband tussen ingenieurs verenigingen in de Euregio.

Als regio Limburg Zuid organiseren we jaarlijks een tiental bijeenkomsten voor leden en introducés. Dit kunnen lezingen, excursies en bedrijfsbezoeken zijn.
We onderhouden contacten met het onderwijsveld en zorgen voor promotie van technische opleidingen in de regio middels de Euregional Technology Award.

Om deze taken in stand te houden en eventueel uit te breiden zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden die zich herkennen in onderstaand profiel:

  • leeftijd (liefst) jonger dan 55 jaar;
  • Technische opleiding volgend of afgerond op HBO of universitair niveau;
  • Belangstelling voor maatschappelijke en technische thema’s;
  • Kennis van sociale media en de toepassing hiervan in de praktijk;
  • Tijd om bestuursvergaderingen bij te wonen en een bestuurstaak op zich te nemen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Regio (secretaris ), e-mail limburgzuid@kivi.nl