“De focus van deze analyse ligt op technologische toepassingen die oplossingen bieden voor dringende pandemiegerelateerde problemen.”

Tien technologieën om het coronavirus te bestrijden.

In deze, voor het Europees parlement opgestelde, analyse worden 10 onderwerpen onder de loep genomen om te zien of en hoe ze kunnen helpen bij het onder controle krijgen van het COVID-19 virus. De besproken onderwerpen zijn:

  • kunstmatige intelligentie
  • blockchain
  • open-source technologieën
  • zorg op afstand
  • 3D printen
  • genetische modificatie
  • nanotechnologie
  • synthetische biologie
  • drones
  • robots

“De focus van deze analyse ligt op technologische toepassingen die oplossingen bieden voor dringende pandemiegerelateerde problemen.”

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/641543/EPRS_IDA(2020)641543_EN.pdf