Vacature: Bestuurslid

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)  is de beroepsvereniging van Ingenieurs en ondersteunt hen bij hun beroeps/carrière ontwikkeling en maatschappelijke profilering. De Regio Limburg Zuid brengt Ingenieurs op een multidisciplinaire maatschappelijke basis met elkaar in contact. De Regio bestrijkt geografisch het hele gebied Zuid Limburg. In de regio zijn meer dan 450 KIVI leden woonachtig.

Doel van de functie

Wij werken nauw samen met  stichting DIK (Drielanden ingenieurs Kontakten) een samenwerkingsverband tussen ingenieurs verenigingen in de Euregio (België, Duitsland en Nederland).

Als Regio Limburg Zuid organiseren we jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor leden en introducés. Dit kunnen lezingen, excursies en bedrijfsbezoeken zijn. We onderhouden contacten met het onderwijsveld en zorgen voor promotie van technische opleidingen in de regio middels ronde tafel discussie groepen met studenten.

Profiel

Om deze taken in stand te houden en eventueel uit te breiden zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden die zich herkennen in onderstaand profiel:

  • Technische opleiding volgend of afgerond op HBO of Universitair niveau;
  • Belangstelling voor maatschappelijke en technische thema’s;
  • Kennis van sociale media en de toepassing hiervan in de praktijk;
  • Tijd om bestuursvergaderingen bij te wonen en een bestuurstaak op zich te nemen.

Geïnteresseerd?

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Regio voorzitter Ir Jan Weerts of secretaris Dieudonnee Cobben, e-mail limburgzuid@kivi.nl.