A2 tunnel, oktober 2016

Welkom op de site van Regio Maastricht

Meer over de afdeling

Maastricht is technisch uitdagend omdat sinds 2009 gebouwd wordt aan de A2-autosnelweg ondertunneling dwars door Maastricht. De foto hierboven laat deze tunnel zien vlak voordat ze helemaal klaar is (stand oktober 2016). Deze tweelaags-tunnel is op 16 december 2016 geopend. Momenteel wordt gewerkt aan de bouwkundige en verkeerstechnische afronding bovengronds. De tunnel is een groot succes en een verbetering voor de doorstrooming van het transit verkeer. Onze afdeling Maastricht heeft het hele bouwproces van begin tot eind gevolgd middels meerdere excursies en presentaties.

De activiteiten van de afdeling Maastricht worden gesponsored door DSM.