9 juli 2022 bezoekt KIVI regio Midden Nederland het Stoomgemaal Arkemheen

We zijn dan te gast bij de Stichting Stoomgemaal Arkemheen.

De polder Arkemheen is een onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en een Natura 2000-gebied. Het is een uniek natuurreservaat met broedplaatsen van vele soorten water- en weidevogels en een foerage- en overwinteringsgebied voor trekvogels.

Het bezoekerscentrum is in de oude kolenloods van het stoomgemaal.

Voor meer info zie https://www.stoomgemaal-arkemheen.nl/

Bezoekers kunnen er een goed beeld krijgen van de natuurwaarden van de polder Arkemheen. Er zijn o.a. een speurtocht, een fotowand, polderdieren, verhaal van de dijkgraaf, van alles.Ons programma op 9 juli:

12.45 - 13.15 uur
Ontvangst in het bezoekerscentrum. We starten met koffie, thee of frisdrank en iets lekkers.

13.15 uur
Welkomstwoord en wat bestuurlijke formaliteiten.

13.45 - 15.30 uur
We geven we ons in handen van de rondleider.

Aansluitend hebben we een gezamenlijke borrel in het café-restaurant bij het jachthaventje waar u bij aankomst al langs gereden bent.

Rond 17 00 uur wordt ieder geacht weer zijns weegs te gaan.