Verslag KIVI bezoek aan coöperatie Zuidenwind en aan windmolen Cooperwiek bij Neer

 

Op 29 oktober 2021 namen 30 deelnemers deel aan een door KIVI Noord- en Midden-Limburg georganiseerde middag met toelichting over de coöperatieve bouw van windmolens en een bezoek aan de eerste windmolen van de coöperatie Zuidenwind, de Coöperwiek.

Onze gastheer was Jo Kunnen, oud-bestuurslid, oud-molenaar en gids van Zuidenwind. In het eerste deel van zijn presentatie ging Jo in op de noodzaak voor het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame vormen van energie, de klimaatproblematiek en voorbeelden van gevolgen van de opwarming van de aarde. Zonne- en windenergie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde. Hij gaf ook een terugblik op het verdrag van Parijs in 2015 en ging in op het grote belang van verdergaande afspraken bij de nieuwe klimaattop in Glasgow in november 2021.

Jo Kunnen bij de presentatie

Windmolens met op voorgrond de Coöperwiek

 

In het tweede deel van zijn presentatie gaf Jo Kunnen veel interessante informatie over de coöperatie Zuidenwind, het proces vóór het bouwen van windmolens, de bouw van windmolens en technische informatie over de vijf windmolens die Zuidenwind momenteel in dit gebied heeft gebouwd en in bedrijf heeft genomen. Zuidenwind werd opgericht in 2011 en telt ruim 700 leden in Zuid-Nederland.

 

De 19 windmolens in Midden-Limburg anno 2021.  De vijf rode molens zijn van Zuidenwind.

 

De windmolen Cooperwiek is in 2015 als eerste door Zuidenwind gerealiseerd. Deze windmolen is gebouwd door de firma Enercon, heeft een masthoogte van 98 m en een tiphoogte van 144 m met een maximaal vermogen van 2,5 MW. De afgelopen jaren heeft deze molen gemiddeld 4.500.000 KWh stroom geproduceerd, genoeg voor het verbruik van ca. 1.500 huishoudens.

Vervolgens zijn in 2019 twee nieuwe windmolens bij Heibloem gerealiseerd en in bedrijf genomen. Deze windmolens zijn groter en hebben een masthoogte van 125 m en samen een opbrengst van ca. 22.000.000 KWh. Deze windmolens zijn gebouwd door de Duitse firma Nordex. De gemeenschap Heibloem profiteert van de opbrengsten van de beide windmolens via een uitkering aan het Omgevingsfonds Heibloem, waarvoor gemeenschappelijke zaken of activiteiten worden betaald.

Recentelijk, oktober 2021, zijn weer twee windmolens van Zuidenwind in Ospeldijk in bedrijf genomen. Ook deze windmolens kunnen samen ca. 22.000.000 KWh stroom per jaar produceren. Totaal kunnen deze vijf windmolens voor Zuidenwind per jaar ca 50.000.000 KWh stroom opwekken.

Voor meer informatie over Zuidenwind en hun windmolens verwijzen wij naar de website www.zuidenwind.org .

Vervolgens ging Jo Kunnen in op diverse aspecten bij de bouw van de windmolens en de exploitatie van de windmolens. De windmolens worden zowel mechanisch als elektrotechnisch onderhouden door speciale teams van de firma’s, die de molens gebouwd hebben. De terug levering van stroom aan het net heeft men ook uitbesteed aan een externe firma, waarbij men werkt met langjarige contracten van afnemers. Ingegaan werd op de getroffen veiligheidsmaatregelen bij de windmolens en beeldmateriaal werd vertoond over mogelijke ongevalsscenario’s.