Op woensdag 13 september 2017 gaf Hein Brat – voorzitter van KIVI afdeling Informatica – voor 33 KIVI-leden in Noord-Holland een lezing over het veel omvattende begrip Big Data. Het werd al snel duidelijk dat het woord ‘Big’ de lading niet volledig dekt aangezien het niet alleen de hoeveelheid data betreft, maar vooral de complexiteit van het verzamelen, opslaan, toegankelijk maken en analyseren van grote informatiestromen. Bovendien zijn er naast de technische aspecten vele maatschappelijke, juridische (b.v. privacy en security) en commerciële uitdagingen die in goede banen geleid moeten worden. Een simpele manier om deze complexiteit te definiëren is aan de hand van de volgende eigenschappen:

·         Variety – verscheidenheid

·         Verocity – agressiviteit (in deze context mutatie graad, dus data is voortdurend aan wijzigingen onderhevig) 

·         Volume – hoeveelheid

·         Veracity – waarachtigheid

·         Variability – veranderlijkheid

·         Visualisation – zichtbaarheid

·         Value – waarde

Vanwege deze technische en maatschappelijke relevantie is Big Data binnen het KIVI een belangrijk speerpunt. Zo is in 2015 de KIVI Leerstoel Big Data Science benoemd aan de TU Delft en zijn er al diverse werkgroep sessies en master classes gehouden. Op 4 oktober 2017 wordt op de zolder van het historische KIVI-gebouw in Den Haag een hypermodern Information Technology laboratorium – genaamd KIVI-0070Lab – geopend voor het ontwikkelen, testen, leren, kennis uitwisselen en het verbinden van partijen op het gebied van Big Data en met name de bijbehorende security aspecten. Deze partijen kunnen zijn technische en financiële bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, nationale en internationale (b.v. The Hague Security Delta) overheden, etc.

De sheets van de presentatie zijn in te zien via de link onder Documenten op deze webpagina, rechts van dit tekstblok.

Programma

 -  uur Ontvangst met drankje, gevolgd door koffietafel
 -  uur Lezing door Hein Brat