Jeroen Ploeg is na een carrière bij Hoogovens bij TNO/TU Eindhoven gepromoveerd op zelfrijdende auto’s. Werkt nu bij de firma 2getthere B.V., die zelfrijdende voertuigen maakt.

Allereerst wordt uitgelegd wat het verschil is tussen automatisch rijden met een radar systeem en Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC). Bij het eerste systeem (ACC) wordt alleen gekeken naar objecten voor het voertuig. Bij het tweede wordt gecommuniceerd met andere voertuigen. Dit is het zgn. treintje rijden ofwel platooning. Bij dit systeem kan dichter op elkaar gereden worden en het is veel veiliger.

Theoretisch zou met platooning (Platoon = peloton, dus in peloton rijden) een afstand van 0,3 sec tussen de auto’s mogelijk zijn. Dat komt neer op ongeveer 10 m bij 110 km/u (≈30 m/s). In de praktijk wordt meestal 0,8 sec gebruikt ofwel ong. 20 m bij 100 km/u of 15 m bij 70 km/u.

Een van de grootste problemen is de String Stability (rij of file stabiliteit). Bij gewoon volgen ontstaat er bij een afwijking (bijv. als de voorste remt) een instabiele longitudinale golfbeweging. Die kan zo sterk worden dat stilstand/file ontstaat. Als je op proef een aantal auto’s in een cirkel laat rijden met de opdracht de afstand constant te houden ontstaan buiken en knopen (file/stilstand). Met goede communicatie en het doorgeven van alle belangrijke data zoals afstand voor, afstand achter, snelheid, versnelling, voorspelde versnelling (= stand gaspedaal), kan een stabiel proces gekregen worden. De afstanden blijven constant.

De voertuigen zitten vol instrumenten. Een snel netwerk, snelle computer en enorm veel sensoren. Bij de communicatie wordt geen handshake gebruikt. Dat kost teveel tijd.

TNO had het geluk, dat in de crisisjaren veel topspecialisten (zoals van ASML) onvoldoende werk hadden. Die konden bij TNO aan de slag.

De moeilijkere situaties zoals invoegen van andere rijstrook en op een kruising invoegen wordt nu aan gewerkt. Leuke filmpjes hiervan. Er zijn zelfs wedstrijden tussen onderzoeks-instituten. Het gaat soms rakelings!

De SAE (= Society of Automotive Engineers [USA]) kent 5 graden van automatisering. De 5e is volledig automatisch: zonder chauffeur of toezicht. Jeroen schat dat dat nog 30 jaar duurt. Nu zijn we bezig met 3 en 4. Zie plaatje  hieronder (van internet).