19 KIVI leden waren op deze mooie lentedag naar Veerhuis Land’s End in Den Helder gekomen. Na de lunch begon hoofd technische dienst Marc Bakker de presentatie met een algemene introductie over TESO (Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming). Opvallend hierin was de veel sterkere actuele groei van passagiers en voertuigen dan ingeschat door een onafhankelijk bureau tijdens het specificeren van de nieuwste veerboot. Oorzaken hiervan zijn o.a. de groei van het aantal permanente vakantiehuisjes op Texel en de recente Top 10 notering van het eiland in Europese bestemmingen van reisgids Lonely Planet. Met piekcapaciteit van 1750 passagiers voor zowel basisschip Texelstroom als standbyschip Dr Wagemager vervoert TESO tegenwoordig circa 4.2 miljoen passagiers per jaar.

TESO’s voormalig hoofd technische dienst en project leider Rint de Vries volgde met een gedetailleerd verhaal over ontwerp, bouw, voortstuwing, duurzame aspecten en in gebruik name (eind 2016) van de huidige Texelstroom, in zijn schaal één van de duurzaamste veerboten ter wereld.

Het schip vaart zoveel mogelijk op gas met de 2 hybride Diesel / Compressed Natural Gas (CNG) motoren. Daarnaast zijn er nog 2 standby dieselmotoren. Op het bovendek staan grote containers waar 's nachts het gas in wordt opgeslagen zodat er een dag lang mee gevaren kan worden. Beter voor het milieu, want in vergelijking met diesel geen roet en een minimale fijnstof-uitstoot.

Onder het onderste parkeerdek bevinden zich 2 gespiegelde machinekamers, inclusief grote batterijen aan Lithium-Ion-accu's om de energieopwekking duurzamer te kunnen inrichten. Op het bovendek staat 700 m2 aan zonnepanelen, die ongeveer 2% van het totale stroomverbruik van het schip produceren. Dat lijkt niet veel, maar het scheelt 40.000 liter brandstof!

Na de presentatie gingen we aan boord voor de overtocht naar Texel, met de halve groep bovendeks en de andere helft benedendeks. Tijdens de terugtocht naar Den Helder werden de groepen gewisseld.