Een select gezelschap van 15 personen heeft deelgenomen aan de excursie naar het glastuinbouwbedrijf Barendse-D(Dutch)C(Colours). Hier kregen wij een uitgebreide, enthousiaste rondleiding door de eigenaresse van het bedrijf, Petra Barendse. Geduldig beantwoordde zij de vele vragen.

In 2007 heeft het echtpaar Barendse, eigenaren van het bedrijf, zich vanuit het Westland gevestigd op het bedrijventerrein Agriport op een kavel van 47 hectare. Thans bestaat het bedrijf uit 3 kassen elk 10 hectare groot. Hun specialiteit is het kweken van oranje paprika’s, die over de hele wereld worden geëxporteerd. Er zijn in de hele wereld slechts 8 bedrijven die oranje paprika’s kweken en Barendse-DC is het grootste.

Tegenwoordig kweekt men vanwege het feit dat de markt er om vraagt ook rode paprika’s en snoeptomaatjes. Samen met 3 andere bedrijven heeft men “Paprico” opgericht. Onder deze naam worden de producten op de markt gebracht waarbij iedere koper (bijv. supermarkt) kan aangeven op welke wijze, hoeveelheid, verpakking etc. hij af wil nemen.

Van eind maart tot in november, dan is er minder licht, worden de paprika’s geoogst. De paprika is een seizoensproduct. De zomermaanden zijn topmaanden met 60.000 kilo per dag. Dan zijn er circa 100 mensen aan het werk.Gemiddeld oogst men 30.000 kilo per dag.

Voor het zover is worden na de laatste oogst in november de kassen eerst schoongemaakt. Daarna worden touwtjes gespannen waaraan de te poten plantjes omhoog kunnen groeien de kas in. Per plant groeien drie takken omhoog. De rest wordt verwijderd. Al deze werkzaamheden gebeuren met de hand.

Als men gaat oogsten gebeurt dit eerst vanaf de onderste takken en daarna steeds verder omhoog. Hiertoe heeft men speciale karretjes ontworpen die tussen de rijen planten passen en waarvan het plateau waarop men staat verstelbaar is zodat op elke hoogte geplukt kan worden.

‘s Nachts - als de ramen van de kas dicht zijn - maakt een robot automatisch de ramen schoon want 1% minder licht betekent 1% minder opbrengst.

Alle bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt zijn biologisch. Per kas is er een kat zodat de muizen het af laten weten.

Na de pluk worden de paprika’s meteen verpakt en geëxporteerd om ze zo vers mogelijk te houden.

In samenwerking met de universiteit van Wageningen is een plukrobot ontwikkeld die nog verder verbeterd moet worden want hij is nu nog te langzaam.

Behalve zonlicht krijgen de planten, hemelwater met voedingsstoffen en CO2. Alles computergestuurd. Het hemelwater wordt opgevangen in grote bassins en gedeeltelijk ook ondergronds. Daarna worden er naar behoefte van de planten voedingsstoffen aan toegevoegd. CO2 komt gedeeltelijk van de eigen warmtekrachtkoppeling en wordt verder in vloeibare vorm vanuit het hele land betrokken.

De verwarming van de kassen gebeurt vanaf de start van het bedrijf door warmtekrachtkoppeling. De elektriciteit die hierbij wordt geproduceerd wordt teruggeleverd aan bedrijven op Agriport o.a. aan het nabijgelegen Microsoft datacentrum. Een optie is dat de op Agriport aanwezige datacentra in de toekomst warmte leveren.

Omdat de warmtekrachtkoppeling afhankelijk is van aardgas is men in 2014 samen met andere glastuinbouwbedrijven op Agriport overgegaan op aardwarmte. Er zijn 4 putten geslagen (2 zgn. doubletten: 1 toevoer en 1 afvoer) en er is tot op een diepte van 2,4 km. geboord. Nu is de situatie 50% warmtekrachtkoppeling, 50% aardwarmte. Intussen zijn er al 6 putten.

De warmtewisselaars staan op een centrale plek op Agriport maar elk bedrijf heeft wel een eigen kleine warmtewisselaar als reserve.

Voor het toepassen van aardwarmte heeft men Europese subsidie gekregen en samen met andere glastuinbouwbedrijven op Agriport ECW, voor alle energie- en technische toepassingen, opgericht. ECW staat voor Energie Combinatie Wieringermeer. De ceo is een geoloog met een passie voor geothermie.

Barendse-DC is een indrukwekkend glastuinbouwbedrijf dat onderdeel uitmaakt van een keten zaadveredeling, plantjes kweken en kweken van het product. Men werkt met gespecialiseerde bedrijven en wisselt ervaringen met elkaar uit.