Om een gat in ons programma op te vullen was mede regio lid Ton Thoolen op korte termijn en tot onze grote waardering bereid gevonden om een presentatie te geven over de bouw van de Oosterschelde Stormvloedkering. Een uniek project dat weliswaar al lang geleden is uitgevoerd (opening 4 oktober 1986), maar nog steeds een schoolvoorbeeld is van Hollands ‘scheppend denken, schouwend doen’ en……  waarvan de geleerde lessen in de toekomst wellicht weer van pas gaan komen om ons en andere landen te beschermen tegen rijzende zeespiegels.

Aan de hand van een groot aantal foto’s werd aangegeven hoe de kering gebouwd is en wat de functie was van de verschillende vaarwerktuigen.

Om de waterkering te kunnen bouwen werd gebruik gemaakt van een bouwput in het kunstmatige eiland Neeltje Jans. Hier werden de enorme betonnen pijlers gemaakt, die vervolgens naar de juiste plaats werden gevaren met een speciaal daarvoor ontworpen hefschip, de Ostrea. Onder de pijlers werden matten aangebracht, die het verschuiven van het zand in de zeebodem moesten tegengaan. Voor het leggen van deze matten werd ook een speciaal schip gebouwd, de Cardium. Voordat de pijlers en de drempels geplaatst werden, werd de zanderige bodem verdicht met een speciale techniek waarbij palen, die de grond in werden getrild en vervolgens weer werden teruggetrokken, de ondergrond moesten verstevigen. Het schip dat daarvoor werd gebouwd, was de Mytilus. Tenslotte de Macoma die tijdens het werk aan de Ostrea vastgekoppeld werd om heel precies met een zuigleiding de matten schoon te maken vlak voordat de pijlers erop geplaatst werden.   

De nadruk tijdens de lezing lag op de Ostrea (testbelasting 11.000 ton) met aandacht voor nogal wat details. Waarom deden we het zo, wat ging er fout, konden we het voorkomen, waarom heeft het schip zo’n vreemde vorm?

33 KIVI leden waren aanwezig tijdens de bijeenkomst.