Gast spreker Tom Krikke gaf een lezing over de ontwikkeling van het  start up bedrijf HIBER welk in 2016  gestart werd. De naam en het beer logo is een knipoog naar hibernaten. De winterslaap; alleen als de HIBER nano satelliet overkomt kan er een bericht vanaf het ”aarde” modem verzonden worden wat ontvangen wordt.

Hiber is een  bedrijf met 40 werknemers gevestigd in Amsterdam waar met nano satellieten een wereld wijd dekking communicatie systeem ontwikkeld gaat worden waarvoor diverse specifieke toepassingen waar gewone communicatie satellieten niet in voorzien of te kostbaar zijn. De satellieten hebben een afmeting van een schoenendoos en worden in een polaire baan gebracht op ca. 600 km hoogte middels een draag raket.

De eerste satelliet werd met een PLCV - C 43 raket vanuit INDIA gelanceerd en de tweede vanuit de US met een space X Falcon -9 raket; HIBER satellieten worden samen met andere satellieten gelanceerd vanuit een  draagraket.

HIBER satellieten voldoen aan alle juridische wereld wijde protocollen (China uitgezonderd)  en worden gebouwd in Delft bij een daartoe gespecialiseerd bedrijf ISIS; volgend jaar moet een volgende generatie satellieten gereed zijn die in staat zullen zijn om met eigen voortstuwingsysteem  koers en baan correcties uit te voeren. Ook zal het formaat bijna halveren; de huidige satellieten wegen ca. 8  kg en hebben een levensduur van ongeveer 3 jaar waarna ze in de dampkring terug vallen en verbranden. De nieuwe nano satellieten zullen een eigen vernietiging systeem bezitten dwz kunnen naar de dampkring gestuurd worden voor verbranding. Het fabriceren van een nano satelliet neemt 3 a 4 maanden tijd in beslag.

De bedoeling is om een 40 tal satellieten te plaatsen die allemaal in 1,5 hr om de aarde draaien en zodoende een volledige wereld dekking kunnen geven. Een bericht doorgeven zal 50 ct gaan kosten; om (veel) aan dit project te gaan verdienen dient er GIGA data verzonden te gaan worden want een satelliet bouwen en op positie brengen kost ca. 1 milj euro. De energie voor de satelliet wordt opgewekt met kleine zonnepanelen wat kan omdat de baan van de satelliet 60% in de zon licht zijde valt.

Op dit moment draaien er twee HIBER satelieten welke succesvol gelanceerd werden op 29 nov in INDIA en 03 dec 2018 in USA. Hiber 1 en Hiber 2 ontvangen data via een unieke frequentie, door Agentschap Telecom en ITU aan Hiber toegewezen; uiteraard in versleutelde encrypted code. Toepassingen van te verzenden berichten zijn van bedrijven die olie transporten willen tracken of waar de conditie van het land (vochtigheid en grondwater stand) of transport van onderdelen/trein wagons gevolgd dient te worden.  Vlgs de spreker zijn er klanten te over en zijn het de technische uitdagingen op dit moment die (nog) een remmende factor zijn.

Aanwezigen gaven blijk van hun technisch vernuft want de vele vragen waren van zowel  technisch, milieu technisch als wel bedrijfskundig van aard. De spreker was hierdoor aangenaam verrast en bood aan om zijn Email adres door te geven voor het geval toch niet alle vragen waren gesteld: Tom.krikke@hiber.global