Let op: deze activiteit vindt plaats op dinsdag in plaats van de gebruikelijke woensdag!

Met de aanstaande verkiezingen op 15 maart staan de Waterschappen speciaal in de belangstelling.
Het bestuur van KIVI Regio Noord-West heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een lezing te geven door regiolid Hans Pluckel, gevolgd door een bezoek aan Gemaal Spaarndam.

‘Zonder verleden geen toekomst: het water komt’
Sinds 1255 beheert het Hoogheemraadschap van Rijnland het water tussen het IJ (nu het Noordzeekanaal) en de Oude Rijn. Vele jaren betrof dat het beheer van het boezempeil en de gebiedsuitwatering bij Spaarndam, Halfweg, Gouda en Katwijk, sinds de jaren '90 ook van het waterpeil van de inliggende polders.
Het bestuur van Rijnland is een van de oudste democratisch gekozen organen: tot 2008 een personenstelsel en sindsdien een partijenstelsel, zoals bij Gemeenteraden, Provinciale Staten, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
Wat is er bereikt in die ruim 750 jaar? En wat moet er nu gebeuren in West Nederland voor de bewoners, de bedrijven en de natuur? Water en bodem worden weer sturend bij ruimtelijke keuzes en gebiedsbeheer zegt nu ook de regering!

Informatie over de spreker
Hans Pluckel – woonachtig 4 meter beneden NAP in de Haarlemmermeerpolder – studeerde architectuur en stedenbouw aan de TU Delft.
Hij werkte in diverse functies bij het ministerie van VROM (stadsvernieuwing en woningproductie), de gemeente Haarlemmermeer (groeikern), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu) en was Randstadvertegenwoordiging bij de EU in Brussel.
Van 1990 tot 2000 was hij lid van de Provinciale Staten Noord-Holland (o.a. motie onderzoek Schiphol in zee) en van 2009 tot 2019 lid van het Dagelijks Bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland (portefeuille Financiën, Kust en Innovatie).
Na zijn pensionering is Hans onder meer voorzitter van de Vrienden van het Cruquius Gemaal, bestuurslid van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en bestuurslid van de Vereniging Regio Water.

Programma

 -  uur Ontvangst met drankje
 -  uur Koffietafel
 -  uur Presentatie en discussie
 -  uur Wandeling door historisch Spaarndam
 -  uur Rondleiding in Gemaal Spaarndam
 -  uur Terugwandelen naar parkeerplaats bij het Dorps Centrum