Het bezoek begon met een gastvrije ontvangst met een broodjeslunch. Mevrouw Marbel en de heer Jacco de Graaf, eigenaar van de Boerderij, verzorgden een inleiding over het reilen en zeilen ervan. Het is een traditioneel agrarisch bedrijf met aardappelen, uien, tarwe en suikerbieten. Maar daarnaast zijn zij ook energieleverancier. Er draait een 0,9 megawatt windmolen dagelijks haar rondjes en er liggen 180 zonnepanelen op het dak van de schuur. Jacco is tevens Bestuurslid Windplan Wieringermeer. Dit plan voorziet in een sanering van een aantal bij boeren opgestelde windmolens. Samen met anderen wordt een nieuw park  gerealiseerd , zodat de alleenstaande molens kunnen verdwijnen.

Piet Warnaar, Senior Business Developer ECN, verzorgde vervolgens een presentatie - zie onderstaande link naar de powerpoint file - over de ontwikkelingen op windenergiegebied bij ECN. Er werken op dit moment ca. 600 medewerkers aan dit onderwerp. Dit betreffen o.a. strategische en technologische studies. Oplossingen zoeken voor voorkomende problemen met windmolens en ontwikkeling van technologie voor prototypes. ECN wil het wereld leidend instituut op windenergiegebied zijn. Ook de ontwikkelingen op zee maken hier een groot aandeel van uit. Met vragen als: Hoe kunnen wij de kosten verder reduceren, hoe kunnen de molens verder verbeterd worden, wat zijn hierbij de kritische succesfactoren enz. ? Een enthousiast en boeiend verhaal wat vele vragen opwierp. Het door Piet Warnaar genoemde filmpje over het ECN windturbine testpark kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=nUEuh8sIWXE

Tot slot werd een bezoek aan de molen van De Graaf en het testpark van ECN gebracht.

Een geslaagd bezoek waaraan 41 personen deelnamen.

Programma

 -  uur Ontvangst met een drankje
 -  uur Lunch
 -  uur Inleiding J. de Graaf (Bestuurslid Windplan Wieringermeer) en P. Warnaar (Senior Business Developer
 -  uur Bezoek windmolen de Graaf
 -  uur Bezoek Windturbine Testpark ECN
 -  uur Einde programma