Onder Corona voorbehoud: KIVI Noord-Holland bijeenkomst op 16 september

Beste leden van KIVI afdeling Noord-Holland,

Ten eerste hopen wij dat het u en uw naasten goed gaat en goed blijft gaan in deze ongekende tijden.

KIVI breed zijn alle fysieke activiteiten sinds medio maart opgeschort.

Zoals u onder andere in de tweewekelijkse KIVI Nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, hebben enkele vak afdelingen webinars of online vergaderingen georganiseerd. Deze zijn zonder meer nuttig, maar vaak weinig interactief en zeker niet zo gezellig als een gemiddelde KIVI Noord-Holland bijeenkomst…..

Intussen heeft de centrale KIVI-organisatie niet stil gezeten. Relevant zijn onder andere:

  • Een voorbeeld van de manier waarop KIVI in de toekomst een actieve, maatschappelijke rol wil spelen is de Coronacrisis actie, waarin 350 leden en 200 niet-leden zich vrijwillig inzetten bij het beantwoorden van moeilijke technische vragen – b.v. met betrekking tot mondkapjes en ventilatie van openbare ruimtes.
  • Op bestuurlijk en ondersteunend niveau zijn er veranderingen geweest binnen het Hoofdbestuur – met de bedoeling om een meer dan gebruikelijke actieve rol te gaan spelen – en het Bureau.
  • Een nieuwe, begin maart goedgekeurde KIVI strategie wordt geïmplementeerd – met onder andere als doel de bestaande leden goed te blijven bedienen en om KIVI tegelijkertijd aantrekkelijker te maken voor jonge mensen en zo groei van het aantal leden te realiseren.
  • Bestaande leden kunnen aantrekkelijke lidmaatschapskortingen verdienen door mee te helpen met het werven van nieuwe leden – zie https://www.kivi.nl/formulieren/lid-maakt-lid
  • Een voorbeeld van het aantrekkelijk maken voor jonge mensen is het initiatief ‘Inspirerende gesprekken met topmensen uit de maatschappij’. In dit kader zal op 17 juli in Den Haag de eerste post-Corona fysieke bijeenkomst plaats vinden met KIVI young professionals en Joanne Meyboom, KIVI President en in het dagelijks leven Siemens Directeur Smart Infrastructure.

Voor ieder lid staat het uiteraard vrij om bij te dragen aan één van de vele onderwerpen die momenteel spelen binnen KIVI en/of aan het reilen en zeilen van de vereniging.

In onze regionale afdeling zijn wij weer voorzichtig vooruit aan het kijken en proberen, uiteraard binnen de RIVM Corona richtlijnen, dit najaar weer fysieke bijeenkomsten te organiseren.

Ons aantal deelnemers varieert ruwweg van 20 tot 40. Om zo’n groep met 1,5 meter restricties te kunnen ontvangen is het een uitdaging om een geschikte ruimte te vinden.

In onze vertrouwde Cruquius Theehuis kunnen we niet terecht omdat de benedenzaal voorlopig gereserveerd wordt voor dagelijkse gasten.

Gesprekken over een andere locatie voor een bijeenkomst op woensdag 16 september zijn veelbelovend en we hopen daar medio augustus een aankondiging voor uit te kunnen sturen. Dit zal met een maximum aantal bezoekers zijn, die alleen toegelaten zullen worden indien van tevoren aangemeld via de KIVI website.

Wij wensen u een gezonde en plezierige zomer toe en hopen u weer snel bij één van onze activiteiten te mogen begroeten.

Namens het bestuur van KIVI Noord-Holland,

Tim Timmermans

P.S.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de energietransitie verwijzen we naar de website https://www.kivi.nl/afdelingen/klankbordgroep-ingenieurs-energietransitie van de KIVI klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie – met name de achtergrondinformatie pagina, inclusief een recente samenvatting van de werkgroep die de plannen van de 30 (!) Regionale Energie Strategieën (RES) geanalyseerd en becommentarieerd hebben https://www.kivi.nl/uploads/media/5f0813138b095/SAMENVATTING%20versie%201.0%20werkgroep%20RES%20dd%2007072020%20+G.pdf

Ook interessant zal het door de KIVI-afdeling Bouw- en Waterkunde op 16 juli a.s. georganiseerde ‘Opwekken duurzame energie op waterkeringen’ webinar zijn: https://www.kivi.nl/afdelingen/bouw-en-waterbouwkunde/activiteiten/activiteit/opwekken-duurzame-energie-op-waterkeringen