In verband met het in de komende jaren bereiken van de statutaire maximum termijn van 6 jaar voor de zittende functionarissen zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden voor Regio afdeling Noord-Holland.

Beste KIVI leden,

De jaarlijkse 7 a 8 technisch/maatschappelijke bijeenkomsten in de Regio Noord-Holland worden georganiseerd door een kleinschalig bestuur - momenteel 4 personen, maar meer mag ook....

In verband met het bereiken van de statutaire maximum termijn van 6 jaar, gaan de huidige bestuursleden in de komende jaren aftreden.  

Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Als u het leuk vindt om 1 a 2 activiteiten per jaar te organiseren, geef dan uw interesse door aan Tim Timmermans (06-15018984 of jh.tim.timmermans@outlook.com) of aan één van de andere huidige bestuursleden.

Bij voorbaat dank/met vriendelijke groet