Tot grote vreugde van het regiobestuur heeft Jos van Beurden zich beschikbaar gesteld om Machiel van Es op te volgen als onze vertegenwoordiger in de KIVI Ledenraad. Wij wensen Jos veel succes in zijn nieuwe rol. Machiel danken we hartelijk voor de professionele inzet, tijd en moeite die hij de afgelopen 6 jaar aan de Ledenraad heeft gegeven.

Meer informatie over onze nieuwe Ledenraadsvertegenwoordiger:

Jos van Beurden, TUE werktuigbouwkunde, afgestudeerd in 1987.
Geboren te Vlijmen, 55 jaar oud;
Woonachtig in Amstelveen, twee kinderen (23 en 22 jaar);

Professionele achtergrond
Sedert 1989 werkzaam in de afvalsector/recycling, allereerst bij het bedrijf Nedeximpo (handelsmaatschappij in stalen damwand, stalen buizen, vertegenwoordiging van een Duitse ingenieurscontractor);
In 1994 overgestapt naar Ballast Nedam, alwaar ik verantwoordelijk werd voor het bedrijf Feniks Recycling (een specialist in de recycling van de reststoffen van een huisvuilverbranding);
In 2004 werd ik ook (operationeel) verantwoordelijk voor het bedrijf Ballast Phoenix Ltd (United Kingdom), een spin-off van het Nederlandse bedrijf Feniks Recycling;
In 2015 heb ik Feniks Recycling overgenomen van Ballast Nedam (management buy-out), helaas heb ik begin 2018 moeten besluiten Feniks Recycling te sluiten.

Motivatie
Gedurende mijn carrière heb ik als ondernemer (onder de vleugels van het bedrijf Ballast Nedam) een Nederlandse en Engelse specialist in de afvalverwerking en recycling opgezet. Deze ervaringen, op het snijvlak van commercie, techniek en politiek zou ik graag in willen zetten om bij te dragen aan de grootste maatschappelijke en technische uitdagingen op dit moment, de energie- en afvaltransitie. Hierbij heb ik ervoor gekozen om deelgenoot te worden van een regio, waarin zich zowel een hoogtechnologische kennisinstituut (ECN) als een ambitieuze metropool (Amsterdam) bevinden. Het KIVI-werk zie ik als een methode om mijn netwerk uit te breiden en met de verschillende actoren in contact te komen. Hier zie ik ook de win-win, een verbreding van mijn persoonlijke netwerk en het repositioneren van het KIVI in zijn oorspronkelijke rol (adviesplatform aan beleidsmakers over technisch complexe onderwerpen, gestoeld op de onbezoldigde ervaring, kennis, kunde en netwerk van de KIVI-leden).