Mogelijke kandidaten om Machiel van Es op te volgen als onze regiovertegenwoordiger in de KIVI Ledenraad worden vriendelijk verzocht – uiterlijk woensdag 28 februari – hun interesse te communiceren aan jh.tim.timmermans@outlook.com. Bij voorbaat dank/met vriendelijke groet

Beste leden van KIVI regio Noord-Holland,

Zoals op bijgaande website https://www.kivi.nl/over-kivi/ledenraad uitgelegd wordt, hebben wij als afdeling een vertegenwoordiger in de KIVI-ledenraad.

In ruil voor slechts een geringe fysieke belasting (statutair 2 vergaderingen per jaar in Den Haag), en een toezegging voor een periode van 3 jaar – die eventueel verlengd kan worden met nog een periode van 3 jaar – is deze vertegenwoordiger de spreekbuis van het regiobestuur en heeft de mogelijkheid om mee te denken en te werken aan het beleid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
 
De afgelopen 6 jaar heeft Machiel van Es dat met veel enthousiasme gedaan, maar zijn taak dient binnenkort overgedragen te worden aan iemand anders in onze regio.
 
Bij deze daarom het verzoek aan mogelijke kandidaten om – uiterlijk woensdag 28 februari – hun interesse te communiceren aan jh.tim.timmermans@outlook.com  
 
Bij voorbaat dank/met vriendelijke groet