Afdeling Regio Noord-Holland

 

Welkom bij KIVI Regio Noord-Holland – niet alleen op deze website, maar uiteraard ook op 1 van onze bijeenkomsten en als lid van de regio.

 

KIVI is een beroepsvereniging die staat voor ondersteuning van ingenieurs in hun beroepsuitoefening, het uitdragen van het belang van ingenieurs en technologie voor de maatschappij en het bevorderen van de interactie tussen ingenieurs en het maatschappelijk middenveld.

In dit kader heeft onze regio zich tot doel gesteld ieder jaar minstens 7 activiteiten te organiseren –  lezingen dan wel bedrijfsbezoeken – in eerste instantie om KIVI leden een interessant en actueel technisch programma aan te bieden, maar ook om contacten met andere leden en oud collega’s te onderhouden. De bijeenkomsten vinden plaats in Noord-Holland, maar bij gelegenheid ook in aangrenzende provincies. Het succes van de activiteiten wordt geïllustreerd door het feit dat ze altijd snel volgeboekt en zelfs overtekend zijn.

De link naar ‘Verslagen’ in het linker submenu brengt u naar de individuele verslagen van activiteiten in de afgelopen 8 jaar. Met dank aan de vorige penningmeester George Brusse, brengt de link naar ‘Kroniek’ in het linker submenu u naar een volledig overzicht sinds de eerste KIVI Noord-Holland bijeenkomst in februari 1977.

De link naar ‘Activiteiten’ in het linker submenu geeft een overzicht van bijeenkomsten in de nabije toekomst. Op 15 februari 2017 vond een speciale activiteit plaats ter gelegenheid van ons 8e lustrum.

KIVI Regio Noord-Holland telt momenteel ongeveer 260 leden. Wilt u zich ook opgeven als lid, dan kan dat ofwel direct online, ofwel via de centrale KIVI-ledenadministratie: 070 3919 880 of ledenadministratie@kivi.nl.

Heeft u vragen, suggesties voor activiteiten of andere opmerkingen neemt u dan contact op met 1 van de bestuursleden of met Andries Ritsema van het KIVI-bureau in Den Haag.

Het algemene e-mailadres van de afdeling is: noordholland@kivi.nl