Omschrijving

De gevolgen van de gaswinning in Groningen grijpen diep in op de samenleving. Gebouwen,waterkeringen en mensen lopen schade op. Kennis van aardbevingen, mogelijke maatregelen en preventie, zijn van essentieel belang voor het gebied en de bewoners.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geeft richting aan de diverse dossiers die binnen de aardbevingsopgave in Groningen spelen, waaronder kennisvermeerdering. De NCG heeft ín haar 2" Meerjarenprogramma 2O07 - 2O21 de rol van EPI-kenniscentrum als opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen bestendigd. Het scholen van werknemers en werkzoekenden en het ontsluiten van praktijkgerichte en innovatieve aardbeving gerelateerde kennis aan professionals en bedrijven blijft ook de komende jaren onverminderd actueel.

Het Koninklijk lnstituut Van lngenieurs (KlVl) is de beroepsorganisatie van ingenieurs in Nederland. KlVl biedt haar leden communities voor vakspecifieke kennis, een platform voor het adresseren van maatschappelijke uitdagingen en de mogelijkheid voor het profileren van henzelf en het geven van richting aan hun loopbaan. lngenieurs zetten zich maximaal in om de kwaliteit van leven in onze samenleving te verbeteren met hun onmisbare kennis en technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen, KlVl helpt hen daarbij. Alle ingenieursdisciplínes zijn vertegenwoordigd binnen KlVl.

KlVl en EP|-kenniscentrum slaan de handen ineen en organiseren een gezamenlijke KlVl-EPl-bijeenkomst Aardbevingen op 1 juni 2O17.

Tijdens de bijeenkomst schetsen de organisatoren en sprekers samen met de aanwezige deelnemers een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van geologie, gaswinning en aardbevingen, de sociaalmaatschappelijke context en enkele actuele constructief-bouwkundige vraagstukken.

We bieden een programma met sprekers aan die experts zijn in hun werkveld. De spreektijd is dynamisch en interactief van opzet: er is ruimte voor het stellen van tussentijdse vragen en het delen van eigen ervaríngen.

Tijdschema

15.00 uur
Ontvangst

15.30 - 17.30 uur
Sprekers over actuele thema's en ontwikkelingen

Opening (20 min.)door:
1. Dhr. Dirk van Oerle; voorzitter KlVl regio Noord - Welkom en toelichting programma
2. Dhr. Henk Huberts; Directeur EP|-kenniscentrum
lnhoudelijke sprekers:
3. (45 min.) Dhr. Rien Herber; Hoogleraar Geo-energy Rijksuniversiteit Groningen
4. (45 min.) Dhr. Jelle Pama; Programmaleider BuildinG / Coördinator Onderwijs & Onderzoek Aardbevingen, Hanzehogeschool / EPI-kenniscentrum / Hogeschooldocent Constructief Ontwerpen

17.30 uur
Napraten met borrelen hapje

18.00 uur
Einde bijeenkomst

Locatie

Hampshire Hotel Groningen Zuid - locatie Meerwold

Laan Corpus de Hoorn 300, Groningen

Organisator

Regio Noord

EPI-kenniscentrum

Naam en contactgegevens voor informatie

ir. Dirk van Oerle | 06 4070 2032

noord@kivi.nl

EPI Kenniscentrum