Beste KIVI leden in Regio Noord,

De laatste jaren is het moeilijk gebleken om bestuursleden te vinden voor KIVI Regio Noord. De huidige overgebleven bestuursleden stellen voor om Regio Noord als zelfstandige afdeling binnen KIVI op te heffen en adviseren het hoofdbestuur om deze administratief samen te voegen met Regio Oost.

Komende ALV op 2 juni 2023 zal twee onderwerpen hebben:

  1. De goedkeuring van de stukken over 2022 en decharge van het bestuur
  2. De opheffing van de afdeling als zelfstandige afdeling.

Voorafgaand aan de vergadering willen we bij mooi weer tussen 13:30 en 15:30 uur een tochtje met de sloep maken. Om 16:00 uur start de Algemene Ledenvergadering, waarna we gezamenlijk met een diner de avond zullen afsluiten.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30 uur   Sloep varen

16:00 uur   Algemene Ledenvergadering

17:30 uur   Diner

Deelname is gratis voor KIVI leden en kost 10 Euro voor overigen.

Aanmelden via de KIVI website.

Ingenieurs ontmoeten en technologie delen vindt binnen de grenzen van Regio Noord regelmatig via andere afdelingen van KIVI plaats. Wij hopen u nog vaak te zien op KIVI activiteiten in de regio Noord, maar dan als leden onder elkaar en niet meer als bestuur en leden. Ieder eind betekent ook een nieuw begin!