Het bestuur van KIVI Regio Noord nodigt u graag uit voor de ALV van Regio Noord en een strategiesessie van KIVI. Uiteraard doen we dit met inachtneming van de coronaregels in het belang van uw en onze veiligheid.

Door de corona crisis heeft de algemene ledenvergadering van Regio Noord afgelopen maart/april geen doorgang kunnen vinden. We willen graag met u van gedachten wisselen en voorafgaand aan de strategie sessie met hoofdbestuurslid Toon Buddingh en KIVI Directeur Bart Struwe.

Medio 2019 werd door het hoofdbestuur van KIVI als interim-directeur Bart Struwe aangesteld. Naast taken ter ondersteuning van de voortgang kreeg hij de opdracht een perspectief te schetsen voor de koers die KIVI naar de toekomst toe zou moeten varen in aanbod aan zijn leden en rol in de maatschappij.

Bart heeft voor die opdracht een brede inventarisatie binnen de vereniging gedaan met een aantal informatierondes bij zowel de oudere als ook bij de jonge leden en niet-leden. In onze regio Noord-Nederland is hij een aantal malen op bezoek geweest om op basis van zijn groeiend beeld op de mogelijkheden te klankborden met belangstellende leden.

Inmiddels heeft hij een plan uitgewerkt voor onze toekomst wat door Hoofdbestuur en Ledenraad gedragen wordt. Ook is hij, samen met collega’s van het bureau en een aantal afdelingen gestart met de uitvoering er van. Graag willen Toon en Bart met een nieuwe bijeenkomst in Regio Noord de nieuwe koers toelichten en in te gaan op vragen die er mogelijk zijn.