Omschrijving

Het project kan in hoofdlijnen als volgt worden gekarakteriseerd: Als een van de belangrijkste vervoersinfrastructuurprojecten vormt de geplande haventunnel in de toekomst de hoofdverbinding voor het efficiënte vervoer van de zeehaven en de watergebonden bedrijventerreinen langs de A27. Door de huidige bouw van de tunnel vermindert voor een groot deel de hinder voor de bevolking omdat het verkeer op de bovengrondse weg in de toekomst door de tunnel zal gaan.

Voor het realiseren van een toekomstige goede verbinding van de zeehaven, thans ontsloten d.m.v. de Cherbourger Straβe met daarin een aantal kritieke punten, biedt een scheiding van het haven gebonden verkeer van het overige autovervoer in de stad, de optimale oplossing.

Via op- en afritten wordt de tunnel in het oosten onder de haven met de Cherbourger Straβe verbonden. In het Westen bereikt de tunnel via een oprit het straat niveau in het midden van de Cherbourger Straβe, waar de belangrijkste doorstroming van het verkeer naar en van de zeehaven voorrang zal krijgen.
De tunnel moet worden opengesteld in 2018/2019.
De tweestrooks-tunnel wordt voor het grootste deel (1,195 m) als één buis uitgevoerd. In het oostelijke gedeelte van de tunnel wordt het verkeer echter over twee tunnelbuizen verdeeld.
In de periode 2006-2008 werden de plannen voor het Cherbourg Tunnel Project ontwikkeld.
De vaststelling van het plan vond plaats in januari 2013.
In september 2013 werden door de rechtbank in Bremen de bezwaren van drie grondeigenaren tegen de geplande Haventunnel afgewezen. Daarmee werd het tunnelplan definitief vastgesteld en rechtmatig. In november 2013 werd door het Ministerie in Berlijn, de regionale - en lokale autoriteiten het officiële startschot gegeven voor de aanlegfase. In de winter van 2013/2014 vonden sloopwerkzaamheden plaats in het tunneltracé. In april/mei 2014 startte de benodigde kanaal-verleggingen en de wijziging van de verkeerssituatie in het westelijk deel van de Cherbourger Straβe.
In juni 2014 gevolgd door de heiwerkzaamheden voor de benodigde geluidswanden. Op 15 augustus 2014 werd opdracht verleend voor de aanleg van de tunnel aan: ARGE „Hafentunnel Cherbourger Straße“ aus den Firmen Ed. Züblin AG, HOCHTIEF Solutions AG und Züblin Spezialtiefbau GmbH. Eind 2014 gevolgd door: de openstelling voor het verkeer van de nieuwe voet- en fietsbrug in de Gaußweg, inclusief de sloop van de oude brug; alsmede de inhuldiging van de schaatsfaciliteit die wordt gemaakt bij de bouw van de tunnel onder de haven in het wildpark Leherheide. In mei 2016 wird de spoorwegkruising met de tunnel gerealiseerd d.m.v. tijdelijke spoorbruggen. Op dit moment is de zeer complexe aanleg van de haventunnel in volle gang. De uitvoering kent talloze uitdagingen, aangezien de realisatie moet plaatsvinden midden in de stedelijke bebouwing; het verkeer zo weinig mogelijk overlast dient te ondervinden en de hinder voor omwonenden zo minimaal mogelijk moet zijn.

Locatie

Cherbourg Tunnel Bremerhaven, Duitsland

Diverse interessante locaties in Bremerhaven

Organisator

Regio Noord

Naam en contactgegevens voor informatie

Ir. P. Dijkshoorn 06- 41438072 p.dijkshoorn1@tiscali.nl

p.dijkshoorn1@tiscali.nl

De uiterste inschrijfdatum is 06-10-2017

Inschrijven

U kunt zich niet meer inschrijven, de uiterste inschrijvingsdatum was: 06-10-2017