Hoe ziet de toekomst van KIVI Regio Noord eruit?

Regio Noord is de regio die de 3 mooiste provincies van Nederland omvat, Drenthe, Groningen Friesland. Er wonen en werken ongeveer 1500 KIVI leden en er zijn ongeveer 500 leden lid van regio Noord. De afgelopen jaren hebben voor het bestuur, buiten corona, naast het organiseren van activiteiten ook in het teken van het zoeken van nieuwe bestuursleden gestaan. Daar zijn onvoldoende benoemingen van nieuwe bestuursleden uit gekomen en nu staat voor 2 van de 4 bestuursleden het statutair aftreden op de agenda. Dit jaar 2021 voor Gijs Breedveld en 2022 voor Jan Schippers. Deze situatie dwingt ons om na te denken over de toekomst van Regio Noord.

Vanwege het uitblijven van interesse voor de bestuursfuncties is op de ledenvergadering van 28 Juli 2021 besloten een traject in te gaan. Een jaar doorgaan met het deels demissionaire bestuur en de leden van regio Noord melden dat wanneer er geen nieuwe bestuursleden op staan de intentie zal zijn de regio te laten ophouden te bestaan. Andere opties zijn al meerdere keren besproken en in combinatie met de afnemende belangstelling voor verenigingsbestuurswerk en de moderne manieren waarop ingenieurs zich verenigen, anders dan via de organisatievorm van een afdeling en deelname in een afdelingsbestuur, geven aanleiding om in te schatten dat de kans dat er geen nieuwe bestuursleden willen opstaan groot is.

Tijdens de ALV van 28 juli 2021 was de opkomst niet groot en is bovenstaand voorstel aangenomen. Overwegende dat die datum in de vakantieperiode viel wil het deels demissionaire bestuur graag verder met u in gesprek. Met online grotere groepen wordt in gesprek gaan lastig dus willen we meerdere bijeenkomsten met kleinere groepen met maximaal 25 personen houden. Praktisch hebben we een indeling gemaakt per provincie maar uiteraard wanneer u niet kunt op de avond van uw provincie avonden dan bent u van harte welkom op een andere avond. Mocht de belangstelling nu overweldigend zijn dan organiseren we aanvullende bijeenkomsten.

22 september 2021 19:30-21:00 uur. Drenthe: max 25 personen

29 september 2021 19:30-21:00 uur. Friesland: max 25 personen

6 oktober 2021 19:30-21:00 uur. Groningen: max 25 personen

 

De agenda van de avond ziet er als volgt uit:

1. Welkom - Doel van de avond - Hoe ziet de toekomst van Regio Noord eruit?

2. Voorstelrondje: Wat doe je in het dagelijks leven? + Wat betekent KIVI voor jou?

3. KIVI Regio Noord in de afgelopen jaren.

3. Wat motiveert ons om bestuurslid te zijn?

5. Afsluiting.

 

Wij hopen u te zien!

Gijs Breedveld (dem vz), William Jonkers (sc), Jan schipper, Dirk van Oerle (wnd pm)