Schaarse materialen zijn er in een aantal soorten. Soms zijn materialen schaars omdat ze in absolute beschikbaarheid zeldzaam zijn maar ook gewilde materialen zijn soms moeilijk aan te komen. En soms heeft een wereldwijde crisis een grote impact op de wereldwijde bevoorradingsketen. Daarbij lijkt het klimaat sneller te veranderen dan ooit en wat kun je doen om mogelijke gevolgen voor het transport de baas te blijven?

Is misschien de ‘just in time’ methode aan een herziening toe? Welke opties zijn er om je in een veranderende toekomst je bedrijf te verzekeren van een continue aanvoer van materialen.,

KIVI Regio Noord nodigt je van harte uit om bij de NHL Stenden Hogeschool te Emmen van twee specialisten op dit vakgebied de huidige uitdagingen en mogelijk oplossingen te horen te krijgen. Het seminar start om 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur.

Willem Hazenberg is Senior consulent bij Stork Asset Management Technology. Stork heeft binnen haar conglomeraat veel verschillende producten en services waarbinnen vaak speciale materialen nodig zijn en worden verwerkt.

Dennis Vegter is onderzoeker bij het lectoraat Green Logistics van de NHLStenden hogeschool in Emmen en bezig met een promotieonderzoek ‘prestatiemeetsystemen voor circulaire supply chains’ aan de Universiteit Twente.

Er is geen mogelijkheid om de presentaties online te volgen.