Plaatje Kennissessies Smart EnergyNL
Smart Energy
16 juni 2021
15:00 uur - 16:00 uur

Smart Energy NL: Online Kennissessies 2021

Om kennisdeling te blijven stimuleren organiseert Smart Energy NL een nieuwe reeks online kennissessies. Elke sessie duurt een uur. Een aantal sprekers uit de sector verzorgt een presentatie. Tijdens de sessie kunnen via een chatbox vragen worden gesteld.

EL Noord-Holland
Power Electronics event 2021
Power Electronics
8 t/m 10 juni 2021

Power Electronics event 2021

Van 8 t/m 10 juni vindt het Power Electronics event plaats in digitale vorm. Tijdens dit event krijgen bezoekers inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van vermogenselektronica. In drie dagen worden bezoekers door technische en interactieve webinars van de exposanten en plenaire sprekers bijgepraat over actuele thema’s.

EL Utrecht
NEN
26 mei 2021
11:00 uur - 12:30 uur

Informatiesessie NEN 4288 Veilige bedrijfsvoering van (buurt) batterij-energieopslagsystemen

De NEN 4288 Veilige bedrijfsvoering van energieopslagsystemen is opgesteld om veilig te kunnen werken aan energie opslagsystemen, zoals buurt batterijen (energieopslagsystemen. Dit is niet geregeld in de NEN 3140 en ook niet hoe dat moet gebeuren. Beide normen gericht op veilige bedrijfsvoering, het veilig werken aan energie-opslagsystemen. De NEN 4288 heeft net als NEN 3140 als uitgangspunt: zorgen voor een veilige bedrijfsvoering. De NEN 4288 gaat daarbij specifiek in op batterij- energieopslagsystemen > 25kWh. Deze norm kwam tot stand naar aanleiding van de toenemende decentrale opwekking van elektrische energie De heer.ir. P.V.W. (Paul) Hoorens, consultant hoogspanning en energietransitie bij Croonwolter&dros, lid van de normcommissie, heeft informatiesessie over de NEN 4288 voor de toekomstige energie opslagsystemen gegeven.

EL Utrecht
Picture1-logo-6-met EL2050.jpg
Energieopslag
20 mei 2021
11:00 uur - 12:30 uur

Energieopslag: de volgende doorbraak in de energietransitie!

Energieopslag is een sleuteltechnologie voor de energietransitie. In het verduurzamen van de energievoorziening ontstaat er meer vraag naar verschillende toepassingen van energieopslag, maar ook naar nieuwe technologieën. Nederland draagt als kennisland bij aan de ontwikkelingen op het gebied van energieopslagtechnologie. Hoewel er in Nederland (nog) geen grote batterijfabriek staat, wordt er door Nederlandse universiteiten, kennisinstellingen, start-ups en scale-ups hard gewerkt aan nieuwe energieopslagtechnologieën. In dit webinar nemen de Koninklijke Ingenieursvereniging van Ingenieurs KIVI en Energy Storage NL je mee in de laatste ontwikkelingen binnen Nederland. Verschillende technische universiteiten en bedrijven laten zien aan welke energieopslagtechnologie zij werken. Het volledige programma staat op de aankondiging.

EL Utrecht
Plaatje Kennissessies Smart EnergyNL
Smart Energy
19 mei 2021
15:00 uur - 16:00 uur

Smart Energy NL: Online Kennissessies 2021

​Om kennisdeling te blijven stimuleren organiseert Smart Energy NL een nieuwe reeks online kennissessies. Elke sessie duurt een uur. Een aantal sprekers uit de sector verzorgt een presentatie. Tijdens de sessie kunnen via een chatbox vragen worden gesteld.

EL Noord-Holland
OpenRan (O-Ran) for 5G explained 5G networks
OpenRAN
11 mei 2021
19:30 uur - 21:30 uur

Snelle ontwikkelingen in basisinfrastructuur mobiele netwerken (OpenRAN)

Het bestuur van de KIVI afdeling Telecommunicatie nodigt u uit voor het bijwonen van een online lezing: Snelle ontwikkelingen in de basisinfrastructuur Mobiele netwerken van TraditionalRAN naar. OpenRAN. Diverse sprekers zullen de ontwikkelingen in Radio Access Networks, zijnde basisinfrastructuur voor 5G mobiele netwerken, uit een te zetten.

TC Utrecht
Energietransitie
30 april 2021
12:00 uur - 13:00 uur

EIRES: Energy, imaginaries, design, and futures

EIRES - Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems kindly invites you to join the thirteenth EIRES Lunch lecture on Friday 30 April 2021 | 12h00 - 13h00 (CET).

EL Noord-Brabant
Integrated microwave photonics
Photonics
29 april 2021
15:00 uur - 17:00 uur

Developments in Microwave photonics

Introduction: Recent advances in photonic integration have propelled microwave photonic technologies to new heights.

TC Overijssel
Energy Storage in batteries
Energieopslag
21 april 2021
12:00 uur - 13:00 uur

Thuisbatterijen in Nederland, een inleiding door het bedrijf iwell

Op 21 april heeft Michiel Wiggers, technisch directeur bij iwell, uit gelegd hoe de batterijsystemen werken aan de hand van een aantal voorbeeldcasussen. Zo kwam een flatrenovatie voorbij waar elektrisch gekookt wordt en flinke warmtepompen op het dak staan en een voetbalclub die eigenlijk geen zonnepanelen mocht plaatsen, omdat de plaatselijke netbeheerder de teruglevering niet wilde accepteren. iwell zet systemen in met een vermogen van 10 kW of 30 kW waardoor al flink extra ruimte op het net ontstaat. Ook werd er ingegaan op de in ontwikkeling zijnde regelgeving rondom batterijsystemen.

EL Noord-Brabant